Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αρχιτεκτονική

Ο Remote Desktop Session Host Server (παλιότερα γνωστός ως Terminal Server) ενεργοποιείται εγκαθιστώντας το ρόλο Remote Desktop Session Host (RDSH) του Microsoft Windows Server. Με την ενεργοποίηση αυτού του ρόλου στον εξυπηρετητή επιτρέπεται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σε αυτόν, ή να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας του εξυπηρετητή. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν εξυπηρετητή μέσω τοπικού δικτύου ή διαδικτύου.

Τα Remote Desktop Services επιτρέπουν την αποτελεσματική εφαρμογή και συντήρηση εφαρμογών σε ένα σχολικό περιβάλλον. Επειδή η εγκατάσταση των εφαρμογών πραγματοποιείται μόνο στο κεντρικό εξυπηρετητή και όχι στο κάθε σταθμό εργασίας ξεχωριστά, οι εφαρμογές είναι πιο εύκολα να αναβαθμιστούν και να συντηρηθούν.

Όταν ένας χρήστης εκτελεί μια εφαρμογή η εκτέλεση πραγματοποιείται στον κεντρικό διακομιστή. Μόνο το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και η οθόνη μεταδίδεται μέσω του δικτύου. Ο διακομιστής ξεκινά μια ξεχωριστή συνεδρία για κάθε χρήση. Η συνεδρία αυτή διαχειρίζεται διαφανώς από το λειτουργικό σύστημα του διακομιστή και είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη συνεδρία.

Προσοχή

Για την υλοποίησης της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής απαιτούνται ειδικές άδειες γνωστές ως RDS CALs (επιπλέον των αδειών ενός Microsoft Windows Server και των γνωστών CALs για κάθε υπολογιστή). Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία για 120 μέρες χωρίς την προμήθεια των συγκεκριμένων αδειών για να την αξιολογήσετε.

Τα σημεία κλειδιά της αρχιτεκτονικής RDSH είναι τα ακόλουθα:

Microsoft Windows Server

Είναι ο Microsoft Windows Server εξυπηρετητής στον οποίο θα ενεργοποιηθεί ο ρόλος του Remote Desktop Session Host, προκειμένου να συνδέονται σε αυτόν οι Η/Υ πελάτες με χρήση του RDP πρωτοκόλλου.

Πρωτόκολλο RDP

Το Remote Desktop Protocol (RDP) είναι ένα πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε από τον κατασκευαστικό οίκο Microsoft και παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ασφαλούς σύνδεσης, με υποστήριξη γραφικου περβάλλοντος, σε έναν άλλο Η/Υ (τον RDSH εξυπηρετητή στην περίπτωσή μας) αξιοποιώντας τη δικτυακή σύνδεση μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή.

Το πρωτόκολλο RDP υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows αλλά και από Linux, Unix, macOS, iOS, Android κ.τ.λ.

Οι δικτυακές συνδέσεις γίνονται στο TCP port 3389 (ή στο UDP port 3389) του RDSH εξυπηρετητή.

Πληροφορία

Περισσότερες πληροφορίες για το πρωτόκολλο RDP θα βρείτε στις σελίδες:

Η/Υ πελάτες

Οι σταθμοί εργασίας που συνδέονται στον εξυπηρετητή RDSH μέσω πρωτοκόλλου RDP (TCP port 3389) μετατρέπονται πρακτικά σε thin clients. Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα εκτελούνται στον εξυπηρετητή, και η είσοδος / έξοδος (πληκτρολόγιο, καταδεικτικό, οθόνη) μεταφέρεται μέσω τοπικού δικτύου και εμφανίζεται στην οθόνη του σταθμού εργασίας. Έτσι, ακόμα και σύγχρονα προγράμματα εκτελούνται ταχύτατα σε παλιούς υπολογιστές αφού η ταχύτητα εκτέλεσης εξαρτάται από τους υπολογιστικούς πόρους του εξυπηρετητή (CPU, RAM, HDD).

Πληροφορία

Για λόγους απλοποίησης του τρόπου λειτουργίας του RDSH εξυπηρετητή, θεωρούμε ότι οι συνδεόμενοι μέσω RDP σταθμοί εργασίας συμπεριφέρονται κυρίως ως thin clients. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα πρέπει να καλύπτουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά το λειτουργικό τους σύστημα καθώς και την ελάχιστη υποστηριζόμενη έκδοση του πρωτοκόλλου RDP από τον RDSH εξυπηρετητή. Επιπλέον σε κάποιες περιπτώσεις όπως στην αναπαραγωγή video αυτό μπορεί να γίνει stream στο σταθμό εργασίας (από τον εξυπηρετητή) και να αξιοποιηθούν οι τοπικοί πόροι του σταθμού.

Τοπικό Δίκτυο

Οι σταθμοί εργασίας συνδέονται στον εξυπηρετητή μέσω τοπικού δικτύου τεχνολογίας τουλάχιστον Fast Ethernet ή (προτιμότερο) Gigabit Ethernet.