Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μειονεκτήματα χρήσης Active Directory

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της εισαγωγής της τεχνολογίας Active Directory στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. είναι:

  • Απαιτείται άδεια χρήσης Windows Server λειτουργικού συστήματος, το οποίο έχει κόστος προμήθειάς του καθώς και προμήθεια αδειών πελατών (Client Access Licenses - CALs) για τους σταθμούς εργασίας που συνδέονται σε αυτόν
  • Απαιτεί ένα από τα PCs του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. να αναλάβει το ρόλο του εξυπηρετητή Domain Controller και συνήθως σε αυτό δεν πρέπει να συνδέονται οι μαθητές.
  • Απαιτείται εξοικείωση με το περιβάλλον Windows Server και τα εργαλεία διαχείρισής του.
  • Το Active Directory είναι τεχνολογία του κατασκευαστικού οίκου Microsoft και υποστηρίζει μόνο Λ/Σ Windows.
  • Το Active Directory δεν υποστηρίζει ανοιχτά πρωτόκολλα όπως το LDAP, αν και η λειτουργία του βασίζεται σε αυτά.