Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση σταθμού εργασίας

Πληροφορία

Οι οδηγίες που ακολουθούν καλύπτουν την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows 11

Βασική εγκατάσταση

Μετέπειτα ενέργειες

Τα επόμενα βήματα δεν χρειάζονται αν επιθυμείτε μόνο μια απλή εγκατάσταση. Πιθανά όμως να απαιτηθούν σε επόμενο χρόνο όταν εξοικειωθείτε με το περιβάλλον.