Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απαιτήσεις υλικού σταθμών εργασίας

  • Το υλικό των σταθμών εργασίας θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται εδώ. Εξετάστε αν ο επεξεργαστής του σταθμού εργασίας ανήκει στους υποστηριζόμενους επεξεργαστές.

Προειδοποίηση

  • Σκόπιμο είναι το υλικό των σταθμών εργασίας να καλύπτει τις προτεινόμενες απαιτήσεις του κάθε λειτουργικού συστήματος καθώς αν ικανοποιούνται μόνο οι ελάχιστες πιθανόν να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην απόκριση των υπηρεσιών του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

  • Στις παραπάνω απαιτήσεις δώστε ιδιαίτερη προσοχή αφενός στην υποστήριξη TPM v2.0, από τον επεξεργαστή και αφετέρου στην ενεργοποίηση του TPM στο BIOS/UEFI στον Η/Υ που θα εγκαταστήσετε τα Windows 11.