Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η εφαρμογή 7zip

Μια ικανοποιητική και ανέξοδη λύση στην συμπίεση – αποσυμπίεση αρχείων προσφέρει η εφαρμογή 7-Zip. Πρόκειται για μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα η οποία προφέρει συμπίεση της μορφής 7z, όμως μπορεί να "διαβάσει" και να δημιουργήσει διάφορες διαδεδομένες μορφές συμπιεσμένων αρχείων (zip, rar κ.τ.λ). Η εφαρμογή διαθέτει CLI (command line interface), GUI (graphical user interface) και επίσης ενσωματώνεται στα αναδυόμενου μενού των Windows καθώς και στις εφαρμογές αποσυμπίεσης/συμπίεσης αρχείων των linux διανομών. To 7-zip πρωτοεμφανίστηκε το 1999 και αναπτύχθηκε αρχικά από το Igor Pavlov. Διανέμεται κάτω από την “GNU Lesser General Public License” άδιεα, όμως το κομμάτι κώδικα για το unRAR διανέμεται κάτω από την "GNU Lesser General Public License + unRAR restictions" άδεια.

Το 7-zip είναι διαθέσιμο για Λ/Σ τύπου MS-Windows & Linux.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Κατεβάστε το εκτελέσιμο από την ιστοσελίδα https://www.7-zip.org/.

    Συμβουλή

    Οι σύγχρονες εκδόσεις των Windows είναι x64, οπότε κατεβάζετε το εκτελέσιμο για την x64 (64bit έκδοση). Εάν διαθέτετε 32bit έκδοση Windows "κατεβάζετε" το x86 (32bit)

  • Επιλέξτε Εκτέλεση του εκτελέσιμου αρχείου εγκατάστασης.

  • Επιλέξτε ΝΑΙ στην ερώτηση αν θέλετε η εφαρμογή από άγνωστο εκδότη να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας

  • Αποδεχτείτε τον προτεινόμενο κατάλογο εγκατάστασης c:\program files\7zip και επιλέξτε Install

  • Τέλος, πατήστε Finish για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

PowerShell (administrator): Εγκατάσταση 7zip

winget install --id=7zip.7zip  -e