Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παραμετροποίηση RDSH

Όλη η παραμετροποίηση του εξυπηρετητή RDSH μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Local Group Policy Editor.

 • Πληκτρολογήστε Windows Key + R και κατόπιν την εντολή gpedit.msc.
 • Πλοηγηθείτε στο μενού Computer ConfigurationAdministrative TemplatesWindows ComponentsRemote Desktop ServicesRemote Desktop Session Host
 • Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε

Παράδειγμα: Ρυθμίσεις για Windows XP λειτουργικά συστήματα

Τα Microsoft Windows XP ως απαρχαιωμένο λειτουργικό σύστημα δεν υποστηρίζει ασφάλεια κατά την RDP σύνδεση σύμφωνα με το πρωτόκολλο Network Level Authentication (NLA).

 • Πλοηγηθείτε στο μενού Computer ConfigurationAdministrative TemplatesWindows ComponentsRemote Desktop Services.
 • Πλοηγηθείτε στο Remote Desktop Session HostSecurity.
 • Ενεργοποιήστε Require use of specific security layer for remote (RDP) connections and select RDP as Security Layer Enable.
 • Επιλέξτε Security Layer: RDP
 • Απενεργοποιήστε Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication policy Disable.

Παράδειγμα: Επιλογή αδειών χρήσης

Έστω ότι έχετε προμηθευτεί και θέλετε να ενεργοποιήσετε άδειες χρήσης τύπου User CAL

 • Πλοηγηθείτε στο μενού Computer ConfigurationAdministrative TemplatesWindows ComponentsRemote Desktop ServicesRemote Desktop Session Host.
 • Πλοηγηθείτε LicensingSet the Remote Desktop licensing mode
 • Αν δεν είναι ήδη ενεργό, ενεργοποιήστε το Set the Remote Desktop licensing mode Enabled.
 • Επιλέξτε Specify the licensing mode of RD Session Host server Per Device (ή Per User ανάλογα)
 • Αν δεν είναι ήδη ενεργό, ενεργοποιήστε το Use the specified Remote Desktop license servers και δηλώστε τον License Server (πχ srv-2lyk-mesol.school.lan).