Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απαιτήσεις

Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής Client Server Computing θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις.

Εξυπηρετητής

Το υλικό του εξυπηρετητή θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενός MS-Windows Server.

Σταθμοί εργασίας

Το υλικό του σταθμού εργασίας θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενός MS-Windows σταθμού εργασίας.

Δίκτυο

Το τοπικό δίκτυο προτείνεται να είναι Gigabit τουλάχιστον από το server ως το switch, δηλαδή και ο εξυπηρετητής και ο μεταγωγέας πακέτων (switch) θα πρέπει να έχουν μια θύρα gigabit. Ακόμη όμως και σε ένα δίκτυο τεχνολογίας Fast Ethernet δεν θα παρουσιαστούν προβλήματα.