Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημιουργία χρηστών και ομάδων χρηστών

Eφόσον υπάρχει εγκατεστημένος τομέας (Active Directory Domain) μέσω της εφαρμογής Active Directory Users And Computers ή και της εφαρμογής (για Windows Server 2016 ή νεότερο) Active Directory Administrative Center του Windows εξυπηρετητή για τον τομέα (Domain Controller). Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται αξιοποιούνται από όλους τους Η/Υ που συνδέονται στο domain.

Δημιουργία χρηστών στον Domain Controller

Με την εφαρμογή Active Directory Users And Computers:

 • Kάντε δεξί κλικ στο OU=Users ή σε οποιοδήποτε άλλο OU επιθυμείτε και στη συνέχεια ▸ New ▸ User
 • Ορίστε First Name, Last Name και user logon name και πατήστε Next.
 • Δώστε τον κωδικό (password) του χρήστη και επιβεβαιώστε τον κωδικό του
 • Επιλέξτε ✔ Password never expires

PowerShell: Δημιουργία χρήστη με όνομα siahos

  New-ADUser -Name siahos -DisplayName “Yannis Siahos” -GivenName Yannis -Surname Siahos -Path “ou=Users,dc=school, dc=lan

  Set-ADAccountPassword siahos

  Enable-ADAccount siahos

Δημιουργία ομάδων χρηστών στον Domain Controller

Με την εφαρμογή Active Directory Users And Computers:

 • Kάντε δεξί κλικ στο OU=Users (ή σε οποιοδήποτε άλλο OU επιθυμείτε) και στη συνέχεια ▸ New ▸ Group.
 • Ορίστε το όνομα της ομάδας χρηστών
 • Ορίστε Group Scope: Global
 • Ορίστε Group Type: Security

PowerShell: Δημιουργία ομάδας χρηστών με όνομα IT

  New-ADGroup “IT” -GroupScope Global -GroupCategory Security

Συμβουλή

Εναλλακτικά μπορείτε να δημιουργήσετε χρήστες και ομάδες χρηστών ή να τις μεταφέρετε από άλλα Λ/Σ (πχ άλλα Windows ή Linux συστήματα) με την εφαρμογή sch-scripts για Windows.