Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μειονεκτήματα

Τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Η επιπλέον αδειοδότηση της υπηρεσίας RD Session Host με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους προμήθειας του ΣΕΠΕΗΥ.
  • Οι μεγαλύτερες απαιτήσεις σε υλικό που έχει ο εξυπηρετητής καθώς όλο το περιβάλλον των χρηστών μεταφέρεται στον εξυπηρετητή.
  • Απαιτείται σύνδεση gigabit τουλάχιστον από τον εξυπηρετητή RDSH ως το μεταγ ωγέα πακέτων (δηλαδή το switch θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία θύρα gigabit).