Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η εφαρμογή σχεδίασης τρισδιάστατων γραφικών Blender

Το Blender είναι μία εφαρμογή σχεδίασης τρισδιάστατων (3D) γραφικών. Χρησιμοποιείται για modeling, rigging, προσομοιώσεις νερού, animation,rendering, μη γραμμική επεξεργασία και για δημιουργία αλληλεπιδραστικών 3D εφαρμογών όπως τα βιντεοπαιχνίδια.

Πρόκειται για μια εφαρμογή Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.

Το Blender είναι διαθέσιμο για Λ/Σ τύπου MS-Windows & Linux.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://www.blender.org/download/ και επιλέξτε να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Audacity επιλέγοντας Download Blender 3.x.y.
  • Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια, εάν δεν εκκινήσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο blender-3.x.y-windows64.msi.
  • Επιλέξτε Next
  • Αποδεχθείτε τους όρους χρήσης ☑ I accept the terms in the license agreement και επιλέξτε Next
  • Αποδεχθείτε την προτεινόμενη εγκατάσταση και επιλέξτε Next και κατόπιν Install
  • Επιτρέψτε στην εφαρμογή 43xyz msi να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας επιλέγοντας ΝΑΙ
  • Τέλος, επιλέξτε Finish.

Οδηγίες χρήσης

Δείτε στη σελίδα https://docs.blender.org/manual/en/latest/index.html το εγχειρίδιο χρήσης του Blender (στην αγγλική γλώσσα) και στη στελίδα https://www.blender.org/support/tutorials/ ένα σύνολο από εκπαιδευτικούς οδηγούς (στην αγγλική γλώσσα).

PowerShell (administrator): Εγκατάσταση Blender

winget install --id=BlenderFoundation.Blender  -e