Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η εφαρμογή VLC Player

Η εξελληνισμένη έκδοση του VLC Player μπορεί να εγκατασταθεί στο σχολικό περιβάλλον ως μία εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων ενώ έχει και δυνατότητες Media Server. Πρόκειται για μία εφαρμογή Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα του Project VideoLan.

Το VLC Player είναι διαθέσιμο για Λ/Σ τύπου MS-Windows & Linux.

Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 • Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://www.videolan.org/vlc/index.el.html
 • "Κατεβάστε" το εκτελέσιμο επιλέγοντας Λήψη VLC.
 • Αποθηκεύστε το εκτελέσιμο και στην συνέχεια, εάν δεν εκκινήσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο VLC-<έκδοση>.exe.
 • Επιτρέψτε στην εφαρμογή VLC media player να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας επιλέγοντας ΝΑΙ.
 • Ορίστε την ελληνική γλώσσα για την εγκατάσταση, επιλέγοντας Ελληνικά.
 • Ξεκινήστε την εγκατάσταση επιλέγοντας Επόμενο
 • Ελέγξτε την άδεια χρήσης και εφόσον την αποδέχεστε επιλέξτε Επόμενο
 • Αφήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στην Επιλογή Στοιχείων και επιλέξτε Επόμενο.
 • Αφήστε τον προεπιλεγμένο κατάλογο εγκατάστασης και επιλέξτε Εγκατάσταση
 • Επιλέξτε Τέλος για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

PowerShell (administrator): Εγκατάσταση VLC Player

winget install --id=VideoLAN.VLC -e