Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση λογισμικού σε Λ/Σ Windows

Προτείνουμε την εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού σε περιβάλλον Windows για τις ακόλουθες κατηγορίες εφαρμογών:

  • Συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων.
  • Εγγραφής CD - DVD.
  • Προστασίας από επιβλαβές λογισμικό.
  • Αναπαραγωγής διαδεδομένων αρχείων (εικόνες, ήχος, βίντεο, αρχεία pdf κλπ).
  • Περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό.
  • Εφαρμογές γραφείου.
  • Λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
  • Επεξεργασίας ήχου, εικόνας και κινούμενης εικόνας (video)
  • Αναβάθμισης των εγκατεστημένων οδηγών (drivers) του υλικού που διαθέτει ο Η/Υ.

Πληροφορία

Η πλειοψηφία του προτεινόμενου λογισμικού είναι της κατηγορίας Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και υπάρχει διαθέσιμο και για Λ/Σ Linux, ώστε να είναι εύκολη η μετάβαση / εναλλαγή των χρηστών από το ένα περιβάλλον στο άλλο.

Αναλυτικές Οδηγίες

PowerShell (administrator): Εγκατάσταση όλων των παραπάνω εφαρμογών με μία εντολή

winget install --id=7zip.7zip -e ; winget install --id=ChristianKindahl.InfraRecorder -e ; winget install --id=SumatraPDF.SumatraPDF -e ; winget install --id=IrfanSkiljan.IrfanView -e ; winget install --id=Mozilla.Firefox -e ; winget install --id=Google.Chrome -e ; winget install --id=MoonchildProductions.PaleMoon -e ; winget install --id=VideoLAN.VLC -e ; winget install --id=TheDocumentFoundation.LibreOffice -e ; winget install --id=TheDocumentFoundation.LibreOffice.HelpPack -e ; winget install --id=GIMP.GIMP -e ; winget install --id=Audacity.Audacity -e ; winget install --id=BlenderFoundation.Blender -e ; winget install --id=Oracle.JavaRuntimeEnvironment -e ; winget install --id=Microsoft.Office -e

Προσοχή