Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση λογισμικού σε Λ/Σ Windows

Προτείνουμε την εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού σε περιβάλλον Windows για τις ακόλουθες κατηγορίες εφαρμογών:

  • Συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων.
  • Εγγραφής CD - DVD.
  • Προστασίας από επιβλαβές λογισμικό.
  • Αναπαραγωγής διαδεδομένων αρχείων (εικόνες, ήχος, βίντεο, αρχεία pdf κλπ).
  • Περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό.
  • Εφαρμογές γραφείου.
  • Λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
  • Επεξεργασίας ήχου, εικόνας και κινούμενης εικόνας (video)
  • Αναβάθμισης των εγκατεστημένων οδηγών (drivers) του υλικού που διαθέτει ο Η/Υ.

Πληροφορία

Η πλειοψηφία του προτεινόμενου λογισμικού είναι της κατηγορίας Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και υπάρχει διαθέσιμο και για Λ/Σ Linux, ώστε να είναι εύκολη η μετάβαση / εναλλαγή των χρηστών από το ένα περιβάλλον στο άλλο.

Αναλυτικές Οδηγίες