Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση λογισμικού σε Λ/Σ Windows

Προτείνεται η εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού σε περιβάλλον Windows για τις ακόλουθες κατηγορίες εφαρμογών:

Πληροφορία

Η πλειοψηφία του προτεινόμενου λογισμικού είναι της κατηγορίας Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και υπάρχει διαθέσιμο και για Λ/Σ Linux, ώστε να είναι εύκολη η μετάβαση / εναλλαγή των χρηστών από το ένα περιβάλλον στο άλλο.

  • Συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων.
  • Εγγραφής CD - DVD.
  • Προστασίας από επιβλαβές λογισμικό.
  • Αναπαραγωγής διαδεδομένων αρχείων (εικόνες, ήχος, βίντεο, αρχεία pdf κλπ).
  • Περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό.
  • Εφαρμογές γραφείου.
  • Λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
  • Επεξεργασίας ήχου, εικόνας και κινούμενης εικόνας (video)
  • Αναβάθμισης των εγκατεστημένων οδηγών (drivers) του υλικού που διαθέτει ο Η/Υ.

Πληροφορία

Μπορείτε να κάνετε αυτοματοποιημένες τις παρακάτω εγκαταστάσεις με το winget. Πρόκειται για έναν Windows Package Manager που δίνεται ως ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογή από τον οίκο Microsoft και αποτελείται από μία εφαρμογή που από γραμμή εντολών, διευκολύνει την εγκατάσταση εφαρμογών μέσα από ένα κανάλι διανομής (όπως το apt στο Ubuntu που εγκαθιστά εφαρμογές από αποθετήρια που έχουν δηλωθεί ως έμπιστα). Για παράδειγμα για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Notepad++ που δίνεται ως πακέτο Notepad++.Notepad++ δίνεται σε γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή την ακόλουθη εντολή:

winget install Notepad++.Notepad++

Δείτε τις διαθέσιμες εφαρμογές ή πακέτα εφαρμογών που μπορείτε να εγκαταστήσετε στο https://winstall.app/

Αναλυτικές Οδηγίες

PowerShell (administrator): Εγκατάσταση όλων των παραπάνω εφαρμογών με μία εντολή

winget install --id=7zip.7zip -e ; winget install --id=ChristianKindahl.InfraRecorder -e ; winget install --id=SumatraPDF.SumatraPDF -e ; winget install --id=IrfanSkiljan.IrfanView -e ; winget install --id=Mozilla.Firefox -e ; winget install --id=Google.Chrome -e ; winget install --id=MoonchildProductions.PaleMoon -e ; winget install --id=VideoLAN.VLC -e ; winget install --id=TheDocumentFoundation.LibreOffice -e ; winget install --id=TheDocumentFoundation.LibreOffice.HelpPack -e ; winget install --id=GIMP.GIMP -e ; winget install --id=Audacity.Audacity -e ; winget install --id=BlenderFoundation.Blender -e ; winget install --id=Oracle.JavaRuntimeEnvironment -e ; winget install --id=Microsoft.Office -e

Προσοχή