Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διακομιστής Διαμεσολάβησης

Στα σχολικά εργαστήρια προτείνεται να εγκαθίσταται διακομιστής μεσολάβησης (proxy server) για να επιτευχθεί επιτάχυνση της πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό, καθώς οι σελίδες αποθηκεύονται προσωρινά και είναι δυνατή η προσπέλασή τους από τους χρήστες του σχολικού εργαστηρίου, χωρίς να καταναλώνεται πολύτιμο εύρος ζώνης. Το ενσωματωμένο φράγμα ασφαλείας (firewall) δεν αξιοποιείται για την ασφάλεια του σχολικού εργαστηρίου, καθώς παρέχεται ανάλογη προστασία από το δρομολογητή της μονάδας και από το ΠΣΔ.

Ο διακομιστής μεσολάβησης μπορεί να:

 • υποστηρίξει blacklist & whitelist ιστοχώρων
 • περιορίσει τον αριθμό των ιστοχώρων που επισκέπτονται οι χρήστες (πχ απαγορεύοντας πρόσβαση στις σελίδες facebook*)
 • υλοποιήσει caching των ενημερώσεων Windows, Linux και Antivirus (πολύ γρήγορη η αναβάθμιση σε όλους τους σταθμούς του ΣΕΠΕΗΥ)
 • βοηθήσει στην καλύτερη αξιοποίηση της γραμμής του ΣΕΠΕΗΥ (λόγω του caching)
 • φιλτράρει την κυκλοφορία του δικτύου, υποβοηθώντας την ασφάλεια.

Γενικά προτείνεται στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. η χρήση του διακομιστή μεσολάβησης Squid, που είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Εγκατάσταση Squid

Για τη βασική εγκατάσταση πρέπει να υλοποιηθούν τα ακόλουθα βήματα:

Προσοχή

 • Η συγκεκριμένη έκδοση διατίθεται μόνο σε x64 λειτουργικά συστήματα, επομένως δεν εγκαθίστανται σε x86 λειτουργικά συστήματα.
 • Η τελευταία έκδοση (4.14) που υπάρχει στο https://squid.diladele.com/ έχει bugs και δεν προτείνεται για εγκατάσταση.
 • Πατήστε στο DOWNLOAD MSI που αντιστοιχεί στο Squid for Windows.
 • Με διπλό κλικ εκτελούμε το αρχείο squid.msi.
 • Επιτρέψτε να τρέξει πατώντας το Run.
 • Στο παράθυρο του Squid Setup Wizard πατήστε Next.
 • Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης επιλέγοντας ✔ I accept the terms in the License Aggreement και πατώντας Next.
 • Στο παράθυρο του Destination Folder ορίστε ως κατάλογο εγκατάστασης το C:\Program Files\Squid αφού προηγουμένως έχετε δημιουργήσει το συγκεκριμένο φάκελο. Πατήστε Install* για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 • Στο παράθυρο Completed Squid Setup Wizard πατήστε Finish.

Πληροφορία

Θα παρατηρήσετε στο κάτω δεξί μέρος του taskbar (Tray) να υπάρχει η εφαρμογή διαχείρισης του Squid μέσω της οποίας έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Open Squid Configuration
 • Open Squid Folder
 • Start Squid Service
 • Stop Squid Service
 • About
 • Exit

Αρχικές ρυθμίσεις

Προσοχή

Ορίστε τον κατάλογο cache στο drive που θα αποθηκεύονται και τα αρχεία των χρηστών (πχ f:) και όχι το system drive c: ώστε τυχόν μελλοντικά προβλήματα με τη χωρητικότητα του drive να μην επηρρεάσουν τη λειτουργία του Λ/Σ

 • Από την εφαρμογή διαχείρισης του Squid στο tray επιλέξτε Open Squid Configuration ώστε να ανοίξτε για επεξεργασία το αρχείο C:\Program Files\Squid\etc\squid.conf.
 • Αφαιρέστε το σύμβολο του σχολίου # και τροποποιήσετε τη γραμμή #cache_dir aufs /cygdrive/d/squid/cache 3000 16 256 σε cache_dir aufs /cygdrive/f/squid/cache 3000 16 256 ώστε να ανταποκρίνεται στην τοποθεσία (F:) και στο μέγεθος της περιοχής cache που επιθυμείτε.
 • Δημιουργήστε τον κατάλογο (στην τοποθεσία που επιλέξατε) f:\squid\cache
 • Από την εφαρμογή διαχείρισης του squid στο tray σταματήστε τη λειτουργία του Squid επιλέγοντας Stop Squid Service
 • Στη συνέχεια κάντε double click στο εικονίδιο Squid Terminal που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας πληκτρολογήστε την εντολή:

    squid.exe -z
  
 • Από την εφαρμογή διαχείρισης του squid στο tray ενεργοποιήστε τη λειτουργία του Squid επιλέγοντας Start Squid Service.

Συμβουλή

Η εγκατάσταση αυτόματα επιτρέπει στην εφαρμογή squid.exe να δέχεται συνδέσεις στη θύρα 3128 από το τοπικό δίκτυο. Επιλέξτε Windows Defender Firewall with Advanced Security και τροποποιήστε τις ρυθμίσεις του Squid Cache Server αν επιθυμείτε διαφορετικές ρυθμίσεις

Χειροκίνητη ρύθμιση proxy των σταθμών εργασίας και εξυπηρετητή

Για να αξιοποιήσουν οι σταθμοί εργασίας την υπηρεσία squid, πρέπει να ρυθμίσουμε κάθε browser να χρησιμοποιεί ως proxy την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή και την πόρτα 3128.

 • Πατήστε Windows Keyγρανάζι Ρυθμίσεις (Settings)Network and InternetProxy
 • Ενεργοποιήστε στο Manual Proxy Setup την επιλογή ✔ Use a proxy server
 • Δηλώστε την IP του εξυπηρετητή και τη θύρα που "ακούει" στο squid (3128)
 • Πατήστε το Save.

Συμβουλή

Για επαλήθευση ότι πλέον αξιοποιείται το Squid, συνδεθείτε σε μία σελίδα του διαδικτύου και παρατηρήστε τη σχετική εγγραφή στο αρχείο C:\program files\squid\var\logs\access.log του Squid εξυπηρετητή, που θα αναφέρει την IP διεύθυνση του σταθμού εργασίας και τη σελίδα που διακινήθηκε μέσω του squid.