Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η εφαρμογή sch-scripts για Windows

Εισαγωγή / Εξαγωγή χρηστών με την εφαρμογή sch-scripts για Windows

Η εισαγωγή / επεξεργασία λογαριασμών σε Windows λειτουργικό σύστημα μπορεί να γίνει εύκολα με την εφαρμογή Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ - Windows (Sch-Scripts) την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ. Οι δυνατότητες της συγκεκριμένης έκδοσης είναι:

 • Ανάγνωση λογαριασμών,
 • Διαγραφή λογαριασμών,
 • Εισαγωγή λογαριασμών από αρχείο .csv & Εξαγωγή λογαριασμών σε αρχείο .csv.

Πληροφορία

Η εφαρμογή είναι συμβατή με όλες τις εκδόσεις Windows και Windows Server

Λειτουργία

Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής εμφανίζονται οι χρήστες του συστήματος:

 • Χρήστες domain (παρουσία Active Directory)
 • Τοπικούς χρήστες

Δίνεται η δυνατότητα προβολής διάφορων λεπτομερειών, όπως:

 • όνομα χρήστη,
 • ονοματεπώνυμο,
 • γραφείο*,
 • τηλέφωνο γραφείου*,
 • τηλέφωνο οικίας*,
 • κατάλογος*,
 • τελευταία αλλαγή κωδικού*
 • και τέλος την λήξη του λογαριασμού σε ημέρες.

Πληροφορία

*: Τα συγκεκριμένα πεδία ενεργοποιούνται στην περίπτωση ανίχνευσης Active Directory.

Διαγραφή και Εισαγωγή χρηστών

Στην αρχική οθόνη μπορείτε να διαγράψετε τους υπάρχοντες χρήστες είτε από το μενού Χρήστες ▸ Διαγραφή χρήστη.. είτε με δεξί κλικ και Διαγραφή χρήστη... .

Από το μενού Αρχείο ▸ Εισαγωγή από csv... μπορείτε εισάγετε χρήστες από αρχεία (.csv). Τέτοιου είδους αρχεία μπορείτε να δημιουργήσετε είτε χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαχείρισης μαθητικού δυναμικού του σχολείου (Νέστωρας κτλ), είτε, εάν ανοίγετε email στο ΠΣΔ για κάθε μαθητή, αντιγράφοντας τη λίστα μαθητών από τη σχετική σελίδα του ΠΣΔ. Το LibreOffice μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση του αρχείου πριν την εισαγωγή του στα sch-scripts.

Προσοχή

 • Στο διάλογο αναθεώρησης χρηστών και στην περίπτωση που δεν δοθεί κάποιος κωδικός πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία των λογαριασμών, οι χρήστες θα δημιουργηθούν με κωδικό "Changeme!" από προεπιλογή. Την πρώτη φορά που θα συνδεθούν οι χρήστες θα τους ζητηθεί να αλλάξουν κωδικό.

 • Η εφαρμογή ελέγχει μόνο τις συγκρούσεις στα ονόματα χρηστών (login - Όνομα Χρήστη) που επρόκειτο να εισαχθούν σε σχέση με αυτά που ήδη υπάρχουν. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η τροποποίηση του αντίστοιχου πεδίου στο διάλογο αναθεώρησης χρηστών.

Πληροφορία

Ένα πρότυπο αρχείου csv:

  Όνομα χρήστη,UID,Κύρια ομάδα,Όνομα κύριας ομάδας,Ονοματεπώνυμο,Γραφείο,Τηλ. γραφείου,Τηλ. οικίας,Άλλο,Κατάλογος,Κέλυφος,Ομάδες,Τελευταία αλλαγή κωδικού,Ελάχιστη διάρκεια,Μέγιστη διάρκεια,Προειδοποίηση,Ανενεργός,Λήξη,Κρυπτογραφημένος κωδικός,Κωδικός
  user01,,,,user01,,,,,,,[],-1,,,,,365,*,