Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημιουργία "τοπικών" χρηστών και ομάδων χρηστών

Αν και δεν προτείνεται η δημιουργία τοπικών χρηστών στους Η/Υ, καθώς οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί θα πρέπει να δημιουργηθούν για κάθε Η/Υ του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης Domain Controller, είναι δυνατή η δημιουργία χρηστών με χρήση της εφαρμογής Διαχείριση Υπολογιστή επιλέγοντας Τοπικοί χρήστες και ομάδες στον κάθε Windows 7/8/10 σταθμό εργασίας.

Συμβουλή

Εναλλακτικά μπορείτε να δημιουργήσετε χρήστες και ομάδες χρηστών ή να τις μεταφέρετε από άλλα Λ/Σ (πχ άλλα Windows ή Linux συστήματα) με την εφαρμογή sch-scripts για Windows.