Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πλεονεκτήματα

Στα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης του Remote Desktop Session Host στον εξυπηρετητή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Ευκολία διαχείρισης. Συντηρείται μόνο ο εξυπηρετητής, τα προγράμματα εγκαθίστανται μόνο μία φορά. Δεν απαιτείται συντήρηση του λειτουργικού συστήματος των σταθμών εργασίας (ούτε απαιτούνται εγκαταστάσεις εφαρμογών σε αυτούς).
  • Πρόσβαση στις εφαρμογές του εξυπηρετητή από συσκευές με διαφορετικό υλικό και λογισμικό όπως, προσωπικούς υπολογιστές με διαφορετικό λειτουργικό σύστημα (MS-Windows 7/8/10/11, Linux κ.τ.λ.).
  • Αξιοποίηση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ως thin client και επομένως αύξηση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού.
  • Ομοιογενές περιβάλλον (ίδιο λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές στους χρήστες που συνδέονται στον RDSH εξυπηρετητή) και σε παλιά και σε σύγχρονα εργαστήρια (σε ό,τι αφορά τους σταθμούς εργασίας - thin clients).
  • Κεντρική διαχείριση λογαριασμών χρηστών και των προσωπικών τους φακέλων (στον RDSH εξυπηρετητή).
  • Μείωση του κόστους ανανέωσης ΣΕΠΕΗΥ (δεν απαιτείται κάθε ~7 έτη προμήθεια σταθμών εργασίας για την ανανέωσή τους)

Πληροφορία

Για λόγους απλοποίησης του τρόπου λειτουργίας του RDSH εξυπηρετητή, θεωρούμε ότι οι συνδεόμενοι μέσω RDP σταθμοί εργασίας συμπεριφέρονται ως thin clients. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα πρέπει να καλύπτουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά το λειτουργικό τους σύστημα και την υποστήριξη τελευταίας έκδοσης του πρωτοκόλλου RDP.