Πολυμέσα

Ενότητα Εξοικείωσης

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εξοικείωση του μαθητή με τα αποθηκευτικά μέσα, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τις δραστηριότητές μας με έναν υπολογιστή. Επίσης περιλαμβάνει την αναγνώριση των κύριων χαρακτηριστικών τους. Ακόμα υπάρχει ένα διαδραστικό σταυρόλεξο που με διασκεδαστικό τρόπο βοηθάει τον μαθητή να κατανοήσει ορισμούς της θεωρίας της πληροφορίας αλλά και από την άλλη πλευρά να έρθει σε επαφή με τον τρόπο σχεδιασμού ενός σταυρόλεξου με την προοπτική να το αναπτύξει και να το επεκτείνει.

Διαφάνειες της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τις παρακάτω παρουσιάσεις:

Αρχεία της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία: