Πολυμέσα

Σχεδίαση διεπαφής

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα μέσα πλοήγησης σε μία εφαρμογή πολυμέσων και τις βασικές αρχές που διέπουν τη σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής. Όσον αφορά τη σχεδίαση γίνεται αντιληπτή η συμβολή της εργονομίας και της αισθητικής στην αποτελεσματική χρήση μιας εφαρμογής ενώ αναγνωρίζονται οι διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης του περιεχομένου.

Διαφάνειες της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τις παρακάτω παρουσιάσεις:

Αρχεία της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία: