Πολυμέσα

Οργάνωση ιδεών

Στην ενότητα αυτή ο μαθητής μπορεί να βρει υλικό το οποίο θα τον βοηθήσει στην πιο αποτελεσματική υλοποίηση των ιδεών του. Όσο καλή και αν είναι μια αρχική ιδέα μπορεί να χάσει την αξία της και να φύγει αρκετά από το αρχικά επιθυμητό αν στην συνέχεια δεν υπάρξει καλή οργάνωση και σχεδιασμός. Το συνοδευτικό βοηθητικό υλικό προσπαθεί να οδηγήσει τον μαθητή προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στην καλύτερη οργάνωση με σκοπό στην πιο επιτυχημένη ολοκλήρωση της αρχικής ιδέας.

Διαφάνειες της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα την παρακάτω παρουσιάση:

Αρχεία της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία: