Πολυμέσα

Περιεχόμενο/Ανάπτυξη Σεναρίου

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με κάποια σενάρια τα οποία έχουν θέμα την κυκλοφορική αγωγή και τα οποία πρέπει να μελετήσουν και να κατανοήσουν. Σκοπός αυτών των σεναρίων δεν είναι τόσο η αντιμετώπιση ενός τέτοιου συμβάντος όσο η οργάνωση που θα ακολουθήσει όσο αναφορά τον σχεδιασμό, την ανάθεση αρμοδιοτήτων , την καταγραφή πιθανόν προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και ένα σωρό άλλων παραγόντων τα οποία παρουσιάζονται σε μια τέτοια διαδικασία και που είναι αναγκαία η καταγραφή τους. Τα σενάρια και ο τρόπος προσέγγισης τους είναι διαφορετικός για το Γυμνάσιο και για το Λύκειο. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει άλλο αρχείο που απευθύνεται για το Γυμνάσιο και άλλο για το Λύκειο.

Διαφάνειες της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα την παρακάτω παρουσιάση:

Αρχεία της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία: