Πολυμέσα

Μοντέλο πλοήγησης

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις βασικές δομές πλοήγησης έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα σενάριο. Επίσης εστιάζει στην αναγκαιότητα του προσεκτικού σχεδιασμού (στο χαρτί) της εφαρμογής πριν την υλοποίηση, έτσι ώστε ο μαθητής να καταλάβει ότι η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος εξαρτάται αφενός από τις δημιουργικές ιδέες και τη δημιουργική φαντασία, και αφετέρου από την πειθαρχία και τον οργανωμένο σχεδιασμό.

Διαφάνειες της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τις παρακάτω παρουσιάσεις:

Αρχεία της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία:

Εξερευνώ τις δομές πλοήγησης
Συλλογή Εικόνων