Πολυμέσα

Δημιουργία και επεξεργασία στοιχείων πολυμέσων

Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος και τα εργαλεία επιλογής και σύνθεσης μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με την λειτουργία εργαλείων σχεδίασης εικόνας και ήχου, όπως είναι ζωγραφικής, επεξεργασίας εικόνας και δημιουργίας γραφικών. Έμφαση δίνεται στον τρόπο σύνθεσης των επιμέρους στοιχείων (εικόνα, ήχο, κείμενο κλπ) με σκοπό την δημιουργία Συνθετική κίνηση δύο διαστάσεων.

Επειδη η ενότητα αποτελείται απο πολλά μικρά αρχεία, μπορείτε να κατεβάσετε συνολικά όλο το υλικό πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

nodesc

07-scenario-elements.7z

(Το παραπάνω εικονίδιο διατίθεται ελεύθερα με βάση την άδεια GNU/GPL από τον κατασκευαστή του YellowIcon)

Διαφάνειες της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τις παρακάτω παρουσιάσεις:

Παραδείγματα συνθετικής κίνησης

Αρχεία της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία:

4
3
2
1
1
4

Αρχεία Ασκήσεων Εικόνας

Εικόνες

Εικόνες Συνθετικής Κίνησης

Ήχοι

Σελίδες Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας