Πολυμέσα

Οργάνωση αρχείων

Στόχος της ενότητας είναι η ανάδειξη της αξίας της οργάνωσης των επιμέρους αρχείων μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Γι αυτό το λόγο η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη από εικόνες και ήχους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων. Το υλικό που παρουσιάζεται διακρίνεται σε υλικό εικόνων και υλικό ήχου. Επειδή η βιβλιοθήκη είναι εκτενής, σας προτείνουμε να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο (.7z) που περιέχει συνολικά όλα τα αρχεία της βιβλιοθήκης.

08-scenario-file-organize.7z

(Το παραπάνω εικονίδιο διατίθεται ελεύθερα με βάση την άδεια GNU/GPL από τον κατασκευαστή του YellowIcon)

Αρχεία της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία:

Εικόνες

Ήχοι