Πολυμέσα

Καθορισμός στοιχείων Πολυμέσων

Σε αυτή την ενότητα ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τα δομικά στοιχεία ανάπτυξης μίας εφαρμογής πολυμέσων. Συγκεκριμένα εκπαιδεύεται να μπορεί να καθορίζει τις προδιαγραφές που θα έχει η κάθε μία κατηγορία των πολυμεσικών στοιχείων, να οργανώνει το περιεχόμενο όσον αφορά στα πολυμεσικά στοιχεία μιας εφαρμογής και να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει τη δική του εφαρμογή.

Διαφάνειες της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τις παρακάτω παρουσιάσεις:

Αρχεία της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία: