Πολυμέσα

Καλωσήρθατε στο λογισμικό "Πολυμέσα"!


Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Σε κάθε περίπτωση ολόκληρη η σειρά απευθύνεται και στις δυο βαθμίδες ενώ μέσα σε κάθε σχέδιο μαθήματος προτείνονται οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε κάθε βαθμίδα. Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης προσέγγισης απαιτεί περίπου 26 διδακτικές ώρες. Συνολικά περιλαμβάνονται 11 εκπαιδευτικά σενάρια με τα αντίστοιχα σχέδια μαθημάτων. Τα σχέδια μαθημάτων δεν απαιτούν το ίδιο αριθμό διδακτικών ωρών για την ολοκλήρωσή τους. Η βασική βιβλιογραφία που προτείνεται στα σχέδια μαθημάτων, αναφέρεται σε σχολικά διδακτικά εγχειρίδια που είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από άλλα βιβλία του εμπορίου και μπορεί να συμπεριληφθούν σε κάθε σχολική βιβλιοθήκη.