Πολυμέσα

ΕΦαρμογές των "Πολυμέσων"!


Στην ενότητα εφαρμογές θα έρθουμε σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και να αναπαρασταθούν μέσω μίας εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε την δύναμη των πολυμέσων στην μετάδοση και στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας. Όλες οι εφαρμογές έχουν υλοποιηθεί σε μορφή προγράμματος και μπορούμε να τις δούμε ανοίγοντας το εκτελέσιμο αρχείο που θα βρούμε στον εκάστοτε φάκελο και μπορούμε να το εντοπίσουμε από την κατάληξη .exe .


Εφαρμογές