Βιβλιοθήκη Φορείς υλοποίησης

Φορείς υλοποίησης

Πρόκειται για υλικό που κυρίως ενδιαφέρει τους φορείς υλοποίησης του έργου
Τίτλος Περιγραφή Ημ/νία συγγ. Ημ/νία ανάρ. Μέγεθος Λήψεις
(ΕΑΙΤΥ) Τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό της Τεχνικής Στήριξης 19/02/2003 13/09/2005 38.35 kB 5
(ΕΑΙΤΥ) Τελικό σχέδιο Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου #6 (πρόσκληση #50) μετά τις τροποποιήσεις που προέκυψαν μετά την δημόσια διαβούλευση με τίτλο: ?Προ΅ήθεια: εφαρ΅ογής τηλεδιάσκεψης ? τηλεσυνεργασίας, επέκταση εφαρ΅ογής / συστή΅ατος απο΅ακρυσ΅ένης δ 24/06/2006 13/09/2005 134 Bytes 9
(ΕΑΙΤΥ) Τελικό σχέδιο Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου #6 (πρόσκληση #50) με τίτλο: ?Προ΅ήθεια: εφαρ΅ογής τηλεδιάσκεψης ? τηλεσυνεργασίας, επέκταση εφαρ΅ογής / συστή΅ατος απο΅ακρυσ΅ένης διαχείρισης, και προ΅ήθεια και εγκατάσταση εφαρ΅ογής για την υλοποί 01/06/2004 13/09/2005 3.31 MB 11
(ΕΑΙΤΥ) Πρώτα Συμπεράσματα/ Στατιστικά από την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στους 9 νομούς ευθύνης του ΕΑΙΤΥ 12/03/2004 13/09/2005 2 MB 10
(ΕΑΙΤΥ) Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού(2 εξυπηρετητές, 7 σταθμοί εργασίας)-Υποέργο 2 Τεχνικού Δελτίου. 12/12/2002 13/09/2005 281.43 kB 4
(EAITY) Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού από ΕΑΙΤΥ για την προμήθεια επίπλων των ΚΕΠΛΗΝΕΤ-Υποέργο 4 15/04/2003 11/10/2003 118.22 kB 3
(ΕΑΙΤΥ) Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού: #06/03 με τίτλο 'Προμήθεια υπολογιστικού και λοιπού εξοπλισμού στα πλαίσια δράσεων υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων των σχολείων -ΚΕΠΛΗΝΕΤ'-Υποέργο 3 16/04/2003 13/09/2005 303.63 kB 3
(ΕΑΙΤΥ) Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων. 12/03/2004 01/09/2005 453.84 kB 13
(ΕΑΙΤΥ) Οδηγός Χρήσης/Περιγραφή Λειτουργικοτήτων HelpDesk- Εκδοση 1.0 16/07/2004 13/09/2005 124.25 kB 12
(ΕΚΠΑ) Οδηγίες για τον τρόπο ενημέρωσης του κτηματολογίου για εξοπλισμό προερχόμενο από Δ/Ε με αυτοχρηματοδότηση. 27/12/2003 07/01/2004 4.82 kB 29
(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Νέα έκδοση Εκπαιδευτικού Υλικού για το Προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.Περιέχει πληροφορίες σχετικά με:
Διαχείριση Microsoft Exchange Server 2000,Microsoft Outlook,Outlook Express
Εγκατάσταση του Norton Corporate Edition 8.0
Εγκατάσταση
01/09/2003 10/10/2003 2.42 MB 11
(ΕΑΙΤΥ) Μελέτη για την Τεχνική Στήριξη Σχολικών Εργαστηρίων & χρηστών ΚΤΠ τ ΥΠΕΠΘ. 17/03/2002 13/09/2005 1.88 MB 9
(ΕΑΙΤΥ) Το εργαλείο ανίχνευσης ευπαθειών ασφάλειας MBSA. 23/11/2007 23/11/2007 1.26 MB 40
(ΕΚΠΑ) Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Κτηματολογίου (ΕΚΠΑ) 01/10/2003 01/10/2003 485.86 kB 10
(ΕΑΙΤΥ) Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Helpdesk (ΕΑΙΤΥ) - Έκδοση 1.1 (Μικρές τροποποιήσεις στην Βάση Δεδομένων, Σχεδιασμός Διεπαφών με Κτηματολόγιο και Βαση Σχολικών Μονάδων, Προσθήκη Επιτελικής Σύνοψης). 11/12/2003 12/12/2003 2.16 MB 12
(ΕΑΙΤΥ) Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Helpdesk-Έκδοση 1.0 17/04/2003 11/10/2003 2.16 MB 10
(ΕΑΙΤΥ) Συνολική πρόταση Επικοινωνίας του έργου (αφορά τις ενέργειες διάχυσης τεχνικής πληροφόρησης(ΠΕ 3.2). Περιλαμβάνει και πρόταση λογότυπων από το ΤΕΙ ΑΘηνών. 01/10/2003 13/09/2005 2.92 MB 7
(ΕΑΙΤΥ) Πρώτο Σχέδιο Διάρθρωσης Κεντρικού Κόμβου Της Τεχνικής Στήριξης για Σχολιασμό 12/12/2003 12/12/2003 2.03 MB 7
(ΕΑΙΤΥ) Κανονισμός Λειτουργίας HelpDesk (EAITY) - Έκδοση 1.3(Νέα Έκδοση) 16/07/2004 13/09/2005 187.79 kB 17
(ΕΑΙΤΥ) D3.1.2-4:Κανονισμός Λειτουργίας HelpDesk (EAITY) - Έκδοση 0.8 12/12/2003 20/09/2005 179.62 kB 6
(ΕΑΙΤΥ) D3.1.2-4:Κανονισμός Λειτουργίας HelpDesk (EAITY) - Έκδοση 0.10(Νέα Έκδοση) 26/03/2004 13/09/2005 179.62 kB 7
(Πανεπιστήμιο Κρήτης) Kανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Εργαστηρίων (Παν.Κρήτης) - Έκδοση 1.0 23/04/2003 20/04/2003 57.15 kB 3
(ΑΠΘ) Τέλικη Έκδοση Αρχικού Σχεδιασμού/Προδιαγραφή εγχειριδίων τεχνικού/εκπαιδευτή. 15/11/2004 15/11/2004 13.72 MB 14
(ΑΠΘ) Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή/Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Tεxνικών (ΑΠΘ) 07/10/2003 07/10/2003 13.72 MB 9
(ΑΠΘ) D3.1.1-2:Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Tεxνικών/Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή(ΑΠΘ) - Νέα Έκδοση 07/10/2003 30/10/2003 13.08 MB 8
(ΕΑΙΤΥ) Αρχικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού(περιλαμβάνει και τα παραρτήματα). 21/02/2003 20/02/2003 3.09 MB 7
(ΕΑΙΤΥ) Aρχικός Σχεδιασμός Προγράμματος Εκπαίδευσης Τεχνικών ΚΕΠΛΗΝΕΤ 16/04/2003 20/04/2003 113.05 kB 4
(ΕΑΙΤΥ) Αναφορά Εκπαίδευσης Προσωπικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ 15/10/2003 13/09/2005 133.96 kB 7
Login στον κόμβο τεχνικής στήριξης

Συνδεθείτε μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης του ΠΣΔ

Έχουμε 21 επισκέπτες και 2 μέλη συνδεδεμένους
Νεότερες αναρτήσεις του κόμβου
Αιτήματα Helpdesk