Ιστορικό της δράσης Τεχνικής Στήριξης

Η δράση της Τεχνικής Στήριξης ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2002 με το έργο «Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Σχολείων» και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ο Σκοπός της Τεχνική Στήριξης παραμένει περίπου ο ίδιος ενώ η δομή και οι υπηρεσίες που προσφέρονται εξελίχθησαν ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων ως ακολούθως:

2002 – 2005

Η δράση της Τεχνικής Στήριξης των Σχολικών Μονάδων ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2002 με το έργο «Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Σχολείων» και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2005.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου δημιουργήθηκε η πρώτη δομή υποστήριξης σε εθνική κλίμακα, που αποτελούνταν από τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΚεΠληΝεΤ και τη δομή υποστήριξης του ΠΣΔ (12 Φορείς Υλοποίησης Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι) που υποστήριζαν το έργο του προσωπικού των ΚεΠληΝεΤ. Παράλληλα αναπτύχθηκαν κεντρικές υποδομές διαχείρισης και υποστήριξης του εξοπλισμού και των τεχνικών εργασιών (Πληροφοριακά Συστήματα Helpdesk και Κτηματολόγιο). Κατά το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετήθηκαν περισσότερα από 60.000 αιτήματα τελικών χρηστών.

2005 – 2011

Η εξυπηρέτηση αιτημάτων για τα Πληροφοριακά Συστήματα των Σχολικών Μονάδων πραγματοποιούνταν από τα ΚεΠληΝεΤ που ήταν στελεχωμένα με τον Υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ και Τεχνικούς Υπεύθυνους του ΚεΠλη.Νε.Τ., δομή που επιβλέπονταν από το Υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Σχολικών Μονάδων, το Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος ως 3ο επίπεδο υποστήριξης:

 • υποστήριζε τα ΚεΠληΝεΤ (σε θέματα που αφορούν το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) μέσω του συστήματος Helpdesk (ΚΕΔΟ: Σχολικό Εργαστήριο),
 • εξέδιδε τεχνικές προδιαγραφές και οδηγούς εγκατάστασης και διαχείρισης (Βιβλιοθήκη)
 • λειτουργούσε τον παρόντα ιστότοπο Ενημερωτικός Κόμβος της Τ.Σ.,
 • υποστήριζε από το 2006 την Εισαγωγή ΕΛ/ΛΑΚ στην Α’Βάθμια και Β’Βάθμια εκπαίδευση με τη δημιουργία αμιγώς ΕΛ/ΛΑΚ Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με εργαλεία αυτοματοποίησης της εγκατάστασης, παροχή πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού, αξιοποίηση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, παροχή περιβάλλοντος διαχείρισης τάξης και παροχή οδηγών χρήσης και διαχείρισης ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείων,
 • σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εκτέλεσε τα παρακάτω έργα για την ενίσχυση της Τεχνικής Στήριξης:
  • «Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» που προσέφερε εκπαίδευση σε
   • 267 εκπαιδευτικούς πληροφορικής των ΚεΠληΝεΤ (2007)
  •  «Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής», το οποίο προσέφερε εκπαίδευση σε τεχνικά, οργανωτικά και διαχειριστικά θέματα που αφορούν στα ΣΕΠΕΗΥ, με σκοπό την καλύτερη απόδοση διαχείρισης και υποστήριξής τους (2008) σε:

2011 – 2015

Η εξυπηρέτηση αιτημάτων για τα Πληροφοριακά Συστήματα των Σχολικών Μονάδων πραγματοποιούνταν από τα ΚεΠληΝεΤ που ήταν στελεχωμένα με τον Υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ και Τεχνικούς Υπεύθυνους, δομή που επιβλέπονταν από το ΥΠΑΙΘΠΑ σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης του ΠΣΔ στα πλαίσια του έργου “ΣΤΗΡΙΖΩ” που χρηματοδοτούνταν από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στα πλαίσια αυτά στο Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη λύση προς τα σχολεία με αυτοματοποιημένη εγκατάσταση του περιβάλλοντος του εξυπηρετητή Ubuntu LTSP, την κεντρική διαχείριση της εγκατάστασης με τα sch-scripts, το περιβάλλον διαχείρισης τάξης Επόπτης, την παροχή πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού μέσω κεντρικού αποθετηρίου, την παροχή αναβαθμίσεων μέσω κεντρικού αποθετηρίου (από τον Ενημερωτικός Κόμβος της Τ.Σ. της Τεχνικής Στήριξης και την υποστήριξη της λύσης μέσω του συστήματος αρωγής χρηστών του ΠΣΔ Helpdesk.

Η Προώθηση ΕΛ/ΛΑΚ είχε ως αποτέλεσμα η Αρχιτεκτονική ΕΛ/ΛΑΚ να υιοθετηθεί από περίπου 1.500 σχολεία στην Α’Βάθμια και Β’Βάθμια εκπαίδευση και ολοκληρώθηκε με την επιμόρφωση 2500 εκπαιδευτικών πληροφορικής με 6ωρα βιωματικά εργαστήρια στη συγκεκριμένη λύση. Η βιωματική επιμόρφωση (hands-on training) πραγματοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 σε 50 πόλεις της Ελλάδας. 

Επιπλέον το Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος ως 3ο επίπεδο υποστήριξης:

2016 – Φεβρουάριος 2019

Η εξυπηρέτηση αιτημάτων για τα Πληροφοριακά Συστήματα των Σχολικών Μονάδων πραγματοποιούνταν από τα  ΚεΠληΝεΤ που ήταν στελεχωμένα με τον Υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ και Τεχνικούς Υπεύθυνους του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, δομή που επιβλέπονταν από το ΥΠΑΙΘΠΑ σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης του ΠΣΔ.

Το Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος ως 3ο επίπεδο υποστήριξης:

Μάρτιος 2019 – Σήμερα

Η εξυπηρέτηση αιτημάτων για τα Πληροφοριακά Συστήματα των Σχολικών Μονάδων πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνος ΠληΝεΤ σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης του ΠΣΔ της περιοχής που ανήκει η σχολική μονάδα.

Το Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος ως 3ο επίπεδο υποστήριξης:

To top