Η θέση του υπευθύνου ΠληΝεΤ υπάρχει σε κάθε διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

Ο υπεύθυνος ΠληΝεΤ υπάγεται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων πληροφορικής των οικείων διευθύνσεων και εποπτεύεται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού του έργου από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του κλάδου ΠΕ86 του οικείου ΠΕΚΕΣ.

Ο υπεύθυνος ΠληΝεΤ αντικατέστησε από 01/03/2019 τη δομή των ΚεΠληΝεΤ.

Αρμοδιότητα του υπευθύνου ΠληΝεΤ είναι η τεχνική υποστήριξη και η εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες όπως αναλυτικά περιγράφεται στο pdf Ν.4547/2018 (652 KB) .

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 11:07 Τελευταία ενημέρωση : Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 16:08