Προώθηση ΕΛ/ΛΑΚ στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής

Η δράση της Τεχνικής Στήριξης προωθεί το ΕΛ/ΛΑΚ στα ελληνικά σχολεία. Η προσπάθεια στηρίζεται:

Αρχιτεκτονική της ΤΣ για αμιγώς ΕΛ/ΛΑΚ περιβάλλοντα

Η Αρχιτεκτονική ΕΛ/ΛΑΚ της ΤΣ για αμιγώς linux περιβάλλοντα περιλαμβάνει:

 • Χρήση της διανομής Ubuntu και του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας που παρέχει
  • στα σχολικά εργαστήρια (ο εξυπηρετητής παρέχει υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, αρχειοθέτησης, εκτύπωσης, απομακρυσμένου γραφικού περιβάλλοντος εργασίας)
  • στους μαθητικούς υπολογιστές (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)
  • στα notebooks που διαθέτουν οι τάξεις (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)
 • Αξιοποίηση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που διαθέτουν τα σχολεία ως (πχ μαθητικοί υπολογιστές, notebooks, εξοπλισμός Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. κλπ) ως LTSP fat clients που χρησιμοποιούν ένα δίσκο που μοιράζει ο εξυπηρετητής Ubuntu (ίδιος για όλους τους fat clients) από τον οποίο φορτώνουν Λ/Σ και εφαρμογές (τοπική εκτέλεση). Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται διαχείριση των παραπάνω σταθμών, η διαχείριση λαμβάνει χώρα μόνο στον εξυπηρετητή.
  • στα σχολικά εργαστήρια (ο εξυπηρετητής παρέχει υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, αρχειοθέτησης, εκτύπωσης)
  • στους μαθητικούς υπολογιστές (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)
  • στα notebooks που διαθέτουν οι τάξεις (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)
 • Αξιοποίηση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που διαθέτουν τα σχολεία ως (πχ μαθητικοί υπολογιστές, notebooks, εξοπλισμός Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. κλπ) ως LTSP fat clients που χρησιμοποιούν ένα δίσκο που μοιράζει ο εξυπηρετητής Ubuntu (ίδιος για όλους τους fat clients) από τον οποίο φορτώνουν Λ/Σ και εφαρμογές (τοπική εκτέλεση). Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται διαχείριση των παραπάνω σταθμών, η διαχείριση λαμβάνει χώρα μόνο στον εξυπηρετητή.
  • στα σχολικά εργαστήρια (ο εξυπηρετητής παρέχει υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, αρχειοθέτησης, εκτύπωσης)
  • στους μαθητικούς υπολογιστές (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)
  • στα notebooks που διαθέτουν οι τάξεις (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)
 • Αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης του Ubuntu εξυπηρετητή και του LTSP περιβάλλοντος ώστε να είναι συμβατός με το περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ (εφαρμογή sch-scripts)
 • Δημιουργία λογαριασμών προσωπικών ή κοινόχρηστων με αυτοματοποιημένο τρόπο (εφαρμογή sch-scripts)
 • Δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων για διαμοιρασμό ασκήσεων και ομαδοσυνεργατική μάθηση (εφαρμογή sch-scripts)
 • Προώθηση updates, fixes μέσα από το Αποθετήριο Ανοιχτού Κώδικα
 • Μετατροπή πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού ώστε να εγκαθίστανται και να εκτελείται στο περιβάλλον του Ubuntu και παροχή του από το Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Παροχή σε μορφή online του οδηγού εγκατάστασης και χρήσης του περιβάλλοντος LTSP

Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής (όπως απαιτήσεις υλικού, δικτύου κτλ) υπάρχουν διαθέσιμες στο wiki στη σελίδα /wiki/linux/ltsp/architecture/, ενώ ο online οδηγός εγκατάστασης, χρήσης και διαχείρισης είναι διαθέσιμος στη σελίδα /wiki/linux/ltsp/.


Πλεονεκτήματα της λύσης ΕΛ/ΛΑΚ της ΤΣ

Στα πλεονεκτήματα της λύσης περιλαμβάνονται:

 • Απλότητα εγκατάστασης της λύσης: Τα sch-scripts με το γραφικό περιβάλλον έχουν «κρύψει» όλη την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του LTSP περιβάλλοντος, της προσθήκης αποθετηρίων κ.τ.λ. Ακόμη και μη γνώστες του linux μπορούν εύκολα να εγκαταστήσουν και να λειτουργούν το περιβάλλον καθώς δεν χρειάζεται να «μπουν» σε γραμμή εντολών. Η διαδικασία εγκατάστασης του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. από την αρχή ισοδυναμεί με την εγκατάσταση του εξυπηρετητή, η οποία με τα sch-scripts ολοκληρώνεται σε 2 ώρες.
 • Μείωση του κόστους συντήρησης και διαχείρισης: Υπάρχει σημαντική μείωση του χρόνου που αφιερώνει ο υπεύθυνος του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για τη διαχείριση του εργαστηρίου καθώς πρέπει να διαχειρίζεται έναν και μόνο Η/Υ (τον εξυπηρετητή). Συντηρώντας τον ιδεατό δίσκο των fat clients που βρίσκεται επίσης στον εξυπηρετητή αυτομάτως αναβαθμίζεται όλο το περιβάλλον των fat clients. Επιπλέον μέσω του αποθετηρίου ανοιχτού κώδικα η ομάδα της Τεχνικής Στήριξης προωθεί updates, patches και fixes για το περιβάλλον του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
 • Συνδυασμός πλεονεκτημάτων τοπικής εκτέλεσης χωρίς τοπική εγκατάσταση / διαχείριση για τους fat clients: Ο πιο σύγχρονος εξοπλισμός μετατρέπεται σε LTSP fat clients οπότε φορτώνει το λειτουργικό σύστημα δικτυακά από τον εξυπηρετητή και εκκινεί τη συνεδρία αξιοποιώντας τους τοπικούς υπολογιστικούς πόρους. Τα fat clients αν και διαχειρίζονται κεντρικά διατηρούν τα πλεονεκτήματα της τοπικής εκτέλεσης των εφαρμογών (οπότε μπορούν και υποστηρίζουν ακόμη και αναπαραγωγή video υψηλής ευκρίνειας).
 • Παροχή σύγχρονου και ομοιόμορφου περιβάλλοντος εργασίας στους μαθητές ανεξάρτητα της ηλικίας του σταθμού εργασίας: Πριν την εφαρμογή της λύσης τα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με πεπαλαιωμένο εξοπλισμό χρησιμοποιούσαν ξεπερασμένα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές όπως MS-Windows 98/2000/XP/7, MS-Office 2000, MS-Internet Explorer 5.0 κ.τ.λ. Το περιβάλλον του Ubuntu διαθέτει όλες τις εφαρμογές που απαιτεί ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και το οποίο είναι διαθέσιμο για τα LTSP fat clients και παρέχεται με αντίστοιχες ταχύτητες εκτέλεσης των εφαρμογών (με την ίδια απόκριση προς το χρήστη). Έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν εργαστήρια ή σταθμοί εργασίας δύο ταχυτήτων, που είναι σημαντικότατος παράγοντας ισότητας σε παιδαγωγικά περιβάλλοντα.
 • Παροχή περβάλλοντος διαχείρισης τάξης: Κάποια σχολεία αποφάσισαν τη μετάβαση στο περιβάλλον Ubuntu LTSP όταν είδαν τις δυνατότητες διαχείρισης της τάξης (πχ “καθημερινές” εργασίες όπως προβολή της οθόνης του καθηγητή, παρακολούθηση της οθόνης του μαθητή και περιορισμός του περιβάλλοντος εργασίας του μαθητή – κλείδωμα οθόνης, ήχου – καθαρισμός ή εξαναγκασμός ρυθμίσεων και πολιτικών, δημιουργία & διαχείριση λογαριασμών κτλ) που διέθεταν με τα sch-scripts.
 • Ελαχιστοποίηση προβλημάτων από ιούς: Λόγω της φύσης του Λ/Σ (linux) είναι λιγότερο ευάλωτο σε θέματα ιών μειώνοντας ακόμη περισσότερο το χρόνο που απαιτείται για τη διαχείριση του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ..
 • Συμβατότητα με την αρχιτεκτονική και τον “κλασσικό” τρόπο λειτουργίας ενός Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.: Η εγκατάσταση του Ubuntu στον εξυπηρετητή του εργαστηρίου ως διπλής εκκίνησης (dual boot) δεν επηρρεάζει καθόλου τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου. Ανά πάσα στιγμή ο εξυπηρετητής μπορεί να εκκινήσει με λειτουργικό MS-Windows Server και οι σταθμοί εργασίας να κάνουν εκκίνηση από τον τοπικό δίσκο. Σε περίπτωση εγκατάστασης του Ubuntu εξυπηρετητή σε διαφορετικό PC πάλι δεν δημιουργούνται προβλήματα στο εργαστήριο με την παρουσία δύο εξυπηρετητών. Μάλιστα μπορεί κάποιοι σταθμοί εργασίας να κάνουν εκκίνηση από τον τοπικό τους δίσκο και κάποιοι από το δίκτυο. Προτεινόμενη λύση (ειδικά σε εργαστήρια που επιθυμούν να έχουν εκπαιδευτικό λογισμικό που προϋποθέτει MS-Windows) είναι το Ubuntu να εγκατασταθεί φυσικά στον εξυπηρετητή και το περιβάλλον των MS-Windows να παρέχεται μέσω ιδεατής μηχανής από το Ubuntu με τη μορφή των Microsoft Remote Desktop Services (Terminal Services). Σε μία τέτοια περίπτωση τα LTSP thin/fat clients μπορούν να διαθέτουν τη στιγμή που εκκινούν μία οθόνη στον Ubuntu εξυπηρετητή και μία στον Terminal Server (με προεπιλεγμένη οποιαδήποτε από τις δύο).
 • Απομακρυσμένη διαχείριση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.: Οι υπεύθυνοι των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. μπορούν να συνδέονται με ασφάλεια στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. απομακρυσμένα πχ από τα σπίτια τους και να πραγματοποιούν εργασίες διαχείρισης (πχ αναβαθμίσεις, εγκαταστάσεις λογισμικών κ.τ.λ) σε ώρες που δεν υπάρχει συμφόρηση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 • Πληρότητα τεκμηρίωσης οδηγού εγκατάστασης – χρήσης – διαχείρισης τάξης: Η νέα έκδοση του οδηγού είναι πλήρης ώστε να απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε εξοικειωμένους χρήστες linux.
 • Ολοκλήρωση του προσφερόμενου περιβάλλοντος στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό: Η λύση που προσφέρεται στο ubuntu εκτός του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας και των δυνατοτήτων διαχείρισης τάξης που διαθέτει, έχει ολοκληρωθεί και με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό. Μέσα από το Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα σαράντα τέσσερα (44) εκπαιδευτικά λογισμικά για τις βαθμιδες του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου ενώ λιγότερα λογισμικά απευθύνονται και σε νηπιαγωγεία και στην ΤΕΕ.
 • Μικρό κόστος υλοποίησης: Το κόστος μετατροπής ενός Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική (δηλαδή της αναβάθμισης όλου του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) ισοδυναμεί με το κόστος της προμήθειας ενός σύγχρονου σταθμού εργασίας που θα εκτελεί χρέη εξυπηρετητή και ενός Gigabit Switch. Όλο το λογισμικό (λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές, sch-scripts κλπ) είναι ΕΛ/ΛΑΚ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αναβάθμιση του εργαστηρίου θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να αναβαθμιστούν όλοι οι σταθμοί εργασίας και ο εξυπηρετητής.
 • Εισαγωγή της κουλτούρας του ΕΛ/ΛΑΚ στα ελληνικά σχολεία: Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν την αρχή της ελευθερίας που προσφέρει το ΕΛ/ΛΑΚ, να κατανοήσουν ότι το λογισμικό δεν είναι ένα κλειστό κουτί αλλά παραμετροποιείται, να μάθουν να πειραματίζονται ελεύθερα και να επαναχρησιμοποιούν το περιεχόμενο, να μάθουν να συμμετέχουν σε κοινότητες και να προσφέρουν. Τέλος είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν το πρόβλημα με την πειρατεία λογισμικού.

Υιοθέτηση της λύσης ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Greek Schools adopted LTSP architecture in 2018

Σε ότι αφορά την υιοθέτηση της προτεινόμενης λύσης, από τα στατιστικά χρήσης των αποθετηρίων για τις τρέχουσες εκδόσεις (2020+), εκτιμάται ότι υφίστανται ο ακόλουθος αριθμός εγκαταστάσεων του :

 • LTSP :
  • ~16.000 παγκοσμίως (πλην Ελλάδας),
  • ~2.500 στην Ελλάδα.
 • Επόπτη (epoptes) :
  • ~2.500 εγκαταστάσεις παγκοσμίως (πλην Ελλάδας),
  • ~6.000 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.
 • Ο Επόπτης έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες

Το 2013 ο επίσημος ιστότοπος του LTSP χαιρέτησε την εισαγωγή του LTSP στην Ελλάδα.

ltsp adoption in Greek schools in 2018

Το 2018 η Ελλάδα ήταν σύμφωνα με τον επίσημο κόμβο του LTSP η 1η χώρα στον κόσμο στην υιοθέτηση του LTSP με σχεδόν το 60% των δηλωμένων υλοποιήσεων.

LTSP adoption worldwide

Τίτλος Ημερομηνία

Παρουσίαση της δράσης της Τεχνικής Στήριξης για το LTSP, sch-scripts, Επόπτης στην διαδικτυακή Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής στις 19/05/2021 (pdf, 849 KB) (1867 μεταφορτώσεις)

Δραστηριότητες Βιωματικών Εργαστηρίων (pdf, 1.07 MB) (1579 μεταφορτώσεις)

Αποτελέσματα Χρήσης Ubuntu LTSP, sch-scripts, epoptes (zip, 481 KB) (5221 μεταφορτώσεις)

Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Αιτ/νίας (zip, 1009 KB) (3823 μεταφορτώσεις)

Παρουσίαση λύσης νεφοϋπολογιστικής (zip, 3.21 MB) (3879 μεταφορτώσεις)

ICICTE2011 Conference (zip, 1.90 MB) (3697 μεταφορτώσεις)

Παρουσίαση του Αποθετηρίου Εκπ. Λογισμικού (pdf, 981 KB) (1587 μεταφορτώσεις)

Παρουσίαση λύσης ΕΛΛΑΚ της ΤΣ Μάιος-Ιούνιος 2011 (pdf, 2.00 MB) (5052 μεταφορτώσεις)

ΣΕΠΕΗΥ με ΕΛΛΑΚ, μία ολοκληρωμένη πρόταση από το έργο της Τεχνικής Στήριξης (zip, 1001 KB) (4290 μεταφορτώσεις)

Αποθετήρια Λογισμικού Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ (pdf, 623 KB) (4213 μεταφορτώσεις)

Παρουσίαση ΣΕΠΕΗΥ & Ubuntu LTSP (zip, 375 KB) (4215 μεταφορτώσεις)

Παρουσίαση της Δράσης της Τεχνικής Στήριξης (zip, 359 KB) (4003 μεταφορτώσεις)

To top