Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πληροφορικής

Η δράση της Τεχνικής Στήριξης οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε πρακτικά θέματα λειτουργίας, εγκατάστασης, χρήσης και αξιοποίησης του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ..

Από τις πιο σημανικές δράσεις ήταν:

To top