Νέα

Αναβάθμιση CMS Ενημερωτικού Κόμβου Τεχνικής Στήριξης

Την Παρασκευή 17/11/2023 πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση του CMS του ενημερωτικού κόμβου της Τεχνικής Στήριξης https//ts.sch.gr από Joomla 3.10.x σε WordPress 6.3.x.

  • Το βασικό περιεχόμενο του ενημερωτικού κόμβου, μεταφέρθηκε στο νέο CMS.
  • Ο σχεδιασμός ήταν τέτοιος ώστε να έχει τα ελάχιστα δυνατά plugins.
  • Η σελίδα είναι συμβατή με τις τελευταίες οδηγίες ADA, WCAG, GDPR, ePR
To top