Υπεύθυνος Πλη.Νε.Τ.

Η θέση του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών – Πλη.Νε.Τ. υπάρχει σε κάθε διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο υπεύθυνος Πλη.Νε.Τ. υπάγεται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων πληροφορικής των οικείων διευθύνσεων και εποπτεύεται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού του έργου από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του κλάδου ΠΕ86 του οικείου ΠΕΚΕΣ.

Ο υπεύθυνος ΠληΝεΤ αντικατέστησε από 01/03/2019 τη δομή των ΚεΠληΝεΤ

Αρμοδιότητα του υπευθύνου ΠληΝεΤ είναι η τεχνική υποστήριξη και η εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες όπως αναλυτικά περιγράφεται στο έγγραφο

Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων ΠληΝεΤ είναι διαθέσιμα στη σελίδα Επικοινωνία ΠληΝεΤ

To top