Καλωσήρθατε στον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων

Η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης (ΤΣ) Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, έχει στόχο την υποστήριξη του πληροφοριακού εξοπλισμού των Εκπαιδευτικών και Διοικητικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερα για τη δράση της ΤΣ εδώ.

Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν αναλυτικές Τεχνικές Οδηγίες Εγκατάστασης και Υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και Κανονισμοί, Διαδικασίες κλπ που αφορούν τον υπεύθυνο του ΣΕΠΕΗΥ. Αξιοποιήστε τη δυνατότητα της Σύνθετης Αναζήτησης, για να εντοπίσετε εύκολα σχετικό υλικό (articles, documents κλπ) που βρίσκεται σε διαφορετικές περιοχές του κόμβου. Ενημερωθείτε από τα Νέα για τα πρόσφατα άρθρα. Δείτε τα πιο πρόσφατα έγγραφα ή τα πιο δημοφιλή ή τα προτεινόμενα. Επισκεφτείτε το Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού για βασισμένες στο debian διανομές linux (πχ ubuntu).