Κατηγορίες Βιβλιοθήκης

  1. Home
  2. »
  3. Οδηγίες Εγκατάστασης – Διαχείρισης Εργαστηρίων

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης – Διαχείρισης Εργαστηρίων

Περιλαμβάνει οδηγίες για την εγκατάσταση, διαχείριση και ορθή λειτουργία των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Περιλαμβάνει τα συνήθη λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές που υπάρχουν στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με έμφαση σε ΕΛ/ΛΑΚ λύσεις.
==========================================================================

Έγγραφα Αρχείο αυτοματοποιημένης εγκατάστασης Windows 11

Από 225 μεταφορτώσεις

Λήψη (1 KB)

unattend.zip

Αρχείο αυτοματοποιημένης εγκατάστασης Windows 11 Pro για Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. σύμφωνα με τις οδηγίες https://ts.sch.gr/wiki/windows/client/installation/unattended

pdf Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows Server 2022, MS-Windows 11

Από 2407 μεταφορτώσεις

Λήψη (10.40 MB)

server2022-win11.pdf

11/2023: 1η έκδοση οδηγιών.

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2022 και σταθμών εργασίας Windows 11 ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, τον proxy Squid, τη διαχείριση τάξη με το Veyon, διαμοιρασμό των updates, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC.

Ο οδηγός αποτελεί στιγμιότυπο του online οδηγού σε μορφή mkdocs που είναι διαθέσιμη στο https://ts.sch.gr/wiki/windows και ανανεώνεται αυτόματα σε περιοδική βάση.

pdf Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows Server 2019, MS-Windows 10

Από 4424 μεταφορτώσεις

Λήψη (10.02 MB)

server2019-win10.pdf

11/2022: Ανανέωση οδηγιών και προσθήκη αρχιτεκτονικής centralized computing (RDSH server).

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2019 και σταθμών εργασίας Windows 10 ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, τον proxy Squid, τη διαχείριση τάξη με το Veyon, διαμοιρασμό των updates, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC.

Περιλαμβάνει και τις δύο αρχιτεκτονικές, την client-server (Domain Controller & Active Directory) και την centralized-computing (RDSH server).


Ο οδηγός αποτελεί στιγμιότυπο του online οδηγού σε μορφή mkdocs που είναι διαθέσιμη στο https://ts.sch.gr/wiki/windows και ανανεώνεται αυτόματα σε περιοδική βάση.

pdf Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης (Ubuntu, LTSP, sch-scripts, epoptes) έκδοση 22.04

Από 6253 μεταφορτώσεις

Λήψη (9.10 MB)

Ubuntu22.04LTSP.pdf

Οδηγίες εγκατάστασης 22.04 – ubuntu LTS/ LTSP / sch-scripts / Επόπτης σε σχολικά εργαστήρια και χρήσης εργαλείων διαχείρισης


Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP fat client και ubuntu Linux (22.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και της διαχείρισης τάξης με την εφαρμογή Επόπτης.


Ο οδηγός αποτελεί στιγμιότυπο του online οδηγού σε μορφή mkdocs που είναι διαθέσιμη στο https://ts.sch.gr/wiki/linux/ltsp/ και ανανεώνεται αυτόματα σε περιοδική βάση.

pdf Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης (Ubuntu, LTSP, sch-scripts, epoptes) έκδοση 20.04

Από 12514 μεταφορτώσεις

Λήψη (14.86 MB)

Ubuntu20.04LTSP.pdf

Ανανεωμένες (2020-12) οδηγίες εγκατάστασης 20.04 – ubuntu LTS/ LTSP / sch-scripts / Επόπτης σε σχολικά εργαστήρια και χρήσης εργαλείων διαχείρισης


Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP fat client και ubuntu Linux (20.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και της διαχείρισης τάξης με την εφαρμογή Επόπτης.


Ο οδηγός δεν συντηρείται πλέον το 2022 καθώς υπάρχει νεότερη έκδοσή του.

pdf Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2016 RDSH εξυπηρετητή Server Based Computing

Από 5240 μεταφορτώσεις

Λήψη (7.15 MB)

SEPEHY-installation-Windows-2016-RDSH.pdf

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2016 με το ρόλο του RDSH εξυπηρετητή και σύνδεση των σταθμών εργασίας Windows ή Linux ενός ΣΕΠΕΗΥ ως thin clients σε αυτόν. Περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, τον Remote Desktop Sesion Host, τον proxy Squid, τη διαχείριση τάξη με το Veyon, διαμοιρασμό των updates, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC. Δεν απαιτείται Active Directory.

Αρχείο Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2016, MS-Windows 10, Squid, Veyron, Virtualbox

Από 12628 μεταφορτώσεις

Λήψη (14.21 MB)

SEPEHY_Installation_Windows_Server_2016 Windows_10.pdf

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2016 και σταθμών εργασίας Windows 10 ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, το Active Directory και τον proxy Squid, τη διαχείριση τάξη με το Veyon, διαμοιρασμό των updates, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC

Αρχείο Οδηγίες εγκατάστασης ubuntu 18.04 – LTS/ LTSP σε σχολικά εργαστήρια και χρήσης εργαλείων διαχείρισης

Από 6071 μεταφορτώσεις

Λήψη (9.71 MB)

Ubuntu18.04LTSP.pdf

Η παλαιότερη έκδοση του οδηγού για το Ubuntu 18.04 LTSP, sch-scripts, Επόπτης, που υποστηρίζεται για Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (ανανέωση 2019-08)

Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP thin client και fat client και ubuntu Linux (18.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και της διαχείρισης τάξης με την εφαρμογή Επόπτης.

Πλέον η συγκεκριμένη έκδοση προτείνεται σε σχολικές μονάδες που στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. τους διαθέτουν εξοπλισμό προ του 2006, που λειτουργούν μόνο ως thin clients και θα μπορούν να λειτουργήσουν έτσι έως το 2022 (που σταματά η υποστήριξη του Ubuntu 18.04).

Στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες προτείνεται η εγκατάσταση της έκδοσης 20.04 Ubuntu LTSP

Αρχείο Οδηγοί χρήσης Arduino

Από 6412 μεταφορτώσεις

Λήψη (8.18 MB)

Odigoi gia xrisi Arduino.zip

Περιλαμβάνει 4 οδηγούς χρήσης Arduino (1. Ξεκινήστε γρήγορα με το Arduino, 2. Εισαγωγή στο Arduino, 3. Τα βασικά της C για Arduino, 4. Κατασκευές με το Arduino).

Αρχείο ClassBoard TB480 ή TS4080 Ubuntu 10.04/10.10 drivers

Από 7180 μεταφορτώσεις

Λήψη (129 MB)

classboard_linux10.10_08282012.tar

Οι οδηγοί για το Ubuntu 10.04/10.10 για τους διαδραστικούς πίνακες ClassBoard TB480 ή TS4080.

Για το Ubuntu 12.04 εγκαταστήστε τους οδηγούς του Traceboard TS-4080 Ubuntu 12.04 drivers

 

Original from:
http://www.edocplus.com/eDocVersions/eDocXL/classboard_linux10.10_08282012.tar

Αρχείο Traceboard TS-4080 Ubuntu 12.04 drivers

Από 7253 μεταφορτώσεις

Λήψη (69 MB)

TRACEBoard-Linux_driver12052013.tar

Οι οδηγοί για το Ubuntu 12.04 για τον διαδραστικό πίνακα Traceboard TS-4080.
Διαπιστώθηκε ότι οι οδηγοί υποστηρίζουν και τα μοντέλα διαδραστικών ClassBoard TB480 ή TS4080

 

Original from:
http://www.divitec.gr/datafiles/files/TRACEBoard-Linux_driver12052013.tar

Αρχείο Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2012/r2 Srv, MS-Windows 8.x, Squid, SecEssentials, WSUS

Από 4566 μεταφορτώσεις

Λήψη (7.85 MB)

SEPEHY_Installation_Windows_Server_2012-R2-Windows_8.x.pdf

Ανανεωμένη – τελική έκδοση για Σ.Ε.Π.Ε.Υ.Η με Windows 2012/2012R2 Server και Windows 8.x σταθμούς εργασίας.

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2012 2012R2 και σταθμών εργασίας Windows 8.x ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, το Active Directory και τον proxy Squid, το Antivirus MS-Security Essentials, την αυτόματη ανανέωση των updates MS-WSUS, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC

Αρχείο Εναλλακτικές Υπολογιστικού Εξοπλισμού στα ΣΕΠΕΗΥ

Από 4097 μεταφορτώσεις

Λήψη (252 KB)

Architektoniki SEPEHY – Enallaktikes Ypologistikou Eksoplismou.pdf

Συμπλήρωμα της Αρχιτεκτονικής Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. σε ότι αφορά εναλλακτικές λύσεις υπολογιστικού εξοπλισμού που μπορεί να αξιοποιηθεί στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Πρόκειται για το παραδοτέο D1.4.Α, του Πακέτου Εργασίας Β1.4 “Εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των σχολικών εργαστηρίων” στα πλαίσιο της πράξης στο πλαίσιο της Πράξης:
«Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

Αρχείο Δημιουργία OUs στο Active Directory

Από 4125 μεταφορτώσεις

Λήψη (821 B)

CreateOUs.zip

Δημιουργία των κατάλληλων OUs σε εξυπηρετητή Domain Controller για το σχολικό εργαστήριο τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Τα δύο αρχεία .bat είναι ίδια το ένα περιλαμβάνει σχόλια στην ελληνική γλώσσα και το άλλο δεν περιλαμβάνει.

Το .bat αρχείο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας

Αρχείο Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης MS-WIndows 2008 Server, MS-Windows 7, Squid, SecEssentials, WSUS

Από 12515 μεταφορτώσεις

Λήψη (5.57 MB)

SEPEHY_Installation_Windows_Server_2008-Windows_7.pdf

Προσοχή η Microsoft ανακοίνωσε το τέλος της υποστήριξης των MS-Windows 7 καθώς και του MS-Windows 2008 / 2008R2 server στις 14/01/2020. Κατόπιν αυτής της ημερομηνίας θα πρέπει τα εργαστήρια να μεταβούν σε λύσεις με νεότερα Λ/Σ.

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2008 και σταθμών εργασίας Windows 7 ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, το Active Directory και τον proxy Squid, το Antivirus MS-Security Essentials, την αυτόματη ανανέωση των updates MS-WSUS, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC

Αρχείο Διαχείριση χρηστών σε MS-Windows

Από 8257 μεταφορτώσεις

Λήψη (16.10 MB)

sch-scripts-windows-setup-x86.exe

Πρόκειται για μία εφαρμογή για την ευκολότερη διαχείριση των χρηστών σε περιβάλλον MS-Windows. Αποτελεί ένα μέρος της εφαρμογής sch-scripts για το περιβάλλον Ubuntu LTSP. Λειτουργεί είτε σε Active Directory είτε σε Stand Alone εγκαταστάσεις.

pdf Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2012 RDSH εξυπηρετητή Server Based Computing

Από 3157 μεταφορτώσεις

Λήψη (11.95 MB)

SEPEHY-installation-Windows-2012-RDSH.pdf

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2012 με το ρόλο του RDSH εξυπηρετητή και σύνδεση των σταθμών εργασίας Windows ή Linux ενός ΣΕΠΕΗΥ ως thin clients σε αυτόν. Περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, τον Remote Desktop Sesion Host, τον proxy Squid, διαμοιρασμό των updates, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC. Δεν απαιτείται Active Directory.

Αρχείο Πολιτική Ασφαλείας Windows 2008 server

Από 7537 μεταφορτώσεις

Λήψη (65 KB)

SEPEHY-w2k8-GPO.zip

Περιλαμβάνει τις προτεινόμενες πολιτικές ασφάλειας για το MS-Windows 2008 server (εγκατάσταση στον Domain Controller)

Αρχείο Οδηγίες εγκατάστασης ubuntu 12.04 – LTS/ LTSP σε σχολικά εργαστήρια και χρήσης εργαλείων διαχείρισης

Από 23510 μεταφορτώσεις

Λήψη (11.97 MB)

Ubuntu12.04LTSP.pdf

Η τελική έκδοση του οδηγού για το Ubuntu 12.04 καθώς το Ubuntu 12.04 LTS έχει τεθεί από την Canonical σε κατάσταση EOL (End Of Life) στις 28 Απριλίου 2017 και δεν δέχεται ενημερώσεις ασφαλείας.

Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP thin client και fat client και ubuntu Linux (12.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και της διαχείρισης τάξης με την εφαρμογή Επόπτης.

Ο οδηγός αποτελεί στιγμιότυπο του online οδηγού σε μορφή wiki που είναι διαθέσιμη στο http://ts.sch.gr/oldwiki/Linux/LTSP.

Η έκδοση pdf ανανεώθηκε για τελευταία φορά στις 28/04/2017

Αρχείο Ubuntu 12.04 LTSP ως εικονική μηχανή

Από 7527 μεταφορτώσεις

Λήψη (390 KB)

Ubuntu12.04LTSP os eikoniki michani.pdf

Περιλαμβάνει οδηγίες για να έχετε έτοιμη και προεγκατεστημένη τη λύση του Ubuntu LTSP της διαχείρισης τάξης και του εκπαιδευτικού λογισμικού σε μία ιδεατή μηχανή.

Η ιδεατή μηχανή είναι συμβατή με την εφαρμογή VirtualBox και μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα λειτουργικά συστήματα (πχ MS-Windows)


Επιλέξτε το φάκελο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα περιεχόμενά του. Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε περιεχόμενο με την Αναζήτηση Βιβλιοθήκης.

To top