Νέα

Νέος οδηγός εγκατάστασης και λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2022 & Windows 11

Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμη η νέα έκδοση του Online οδηγού εγκατάστασης και λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ με Windows και συγκεκριμένα με λειτουργικά συστήματα Windows Server 2022 και Windows 11. Ο οδηγός:

  • Περιλαμβάνει και τις εντολές για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με χρήση PowerShell εντολών και του προτεινόμενου επιπλέον λογισμικού με χρήση της εντολής winget.
  • Για λόγους ευκολίας τα κεφάλαια εγκατάστασης Windows 11, Windows Server 2022 είναι ανεξάρτητα.
  • Ο οδηγός περιλαμβάνει τις δύο προτεινόμενες αρχιτεκτονικές:
    • client server αρχιτεκτονική με εγκατάσταση Active Directory
    • centralized computing αρχιτεκτονική με εγκατάσταση RDSH εξυπηρετητή

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος και σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη

Τίτλος Ημερομηνία

Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows Server 2022, MS-Windows 11 (pdf, 8.28 MB) (1912 μεταφορτώσεις)

To top