Αναλυτικό αρχείο επισκεψιμότητας 2010 – σήμερα

Τα μηνιαία στατιστικά είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές μορφές, λόγω αλλαγής της εφαρμογής επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων. Η πρώτη μορφή περιλαμβάνει μηνιαία στατιστικά από το 2015 έως σήμερα και η δεύτερη μορφή μηνιαία στατιστικά από τον 11/2010 έως τον 6/2020, ενώ υπάρχουν διαθέσιμη σε τρίτη μορφή μηνιαία στατιστικά από 05/2009 έως 11/2011

Μηνιαία στατιστικά από το 2015 έως σήμερα


Στατιστικά 2024 
  Μοναδικοί επισκέπτες: 21229Αριθμός επισκέψεων: 44491Σελίδες: 88847Επιτυχίες: 372725Bytes: 104.50 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 24235Αριθμός επισκέψεων: 53720Σελίδες: 137112Επιτυχίες: 421929Bytes: 96.48 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 16101Αριθμός επισκέψεων: 35501Σελίδες: 206332Επιτυχίες: 440917Bytes: 108.83 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 15392Αριθμός επισκέψεων: 37982Σελίδες: 206703Επιτυχίες: 456858Bytes: 103.48 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 8392Αριθμός επισκέψεων: 18704Σελίδες: 51318Επιτυχίες: 169956Bytes: 54.92 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 0Αριθμός επισκέψεων: 0Σελίδες: 0Επιτυχίες: 0Bytes: 0 Μοναδικοί επισκέπτες: 0Αριθμός επισκέψεων: 0Σελίδες: 0Επιτυχίες: 0Bytes: 0 Μοναδικοί επισκέπτες: 0Αριθμός επισκέψεων: 0Σελίδες: 0Επιτυχίες: 0Bytes: 0 Μοναδικοί επισκέπτες: 0Αριθμός επισκέψεων: 0Σελίδες: 0Επιτυχίες: 0Bytes: 0 Μοναδικοί επισκέπτες: 0Αριθμός επισκέψεων: 0Σελίδες: 0Επιτυχίες: 0Bytes: 0 Μοναδικοί επισκέπτες: 0Αριθμός επισκέψεων: 0Σελίδες: 0Επιτυχίες: 0Bytes: 0 Μοναδικοί επισκέπτες: 0Αριθμός επισκέψεων: 0Σελίδες: 0Επιτυχίες: 0Bytes: 0  
 Ιαν
2024
Φεβ
2024
Μάρ
2024
Απρ
2024
Μάϊ
2024
Ιούν
2024
Ιούλ
2024
Αύγ
2024
Σεπ
2024
Οκτ
2024
Νοέ
2024
Δεκ
2024
 

ΜήναςΜοναδικοί επισκέπτεςΑριθμός επισκέψεωνΣελίδεςΕπιτυχίεςBytes
Ιαν 202421,22944,49188,847372,725104.50 GB
Φεβ 202424,23553,720137,112421,92996.48 GB
Μάρ 202416,10135,501206,332440,917108.83 GB
Απρ 202415,39237,982206,703456,858103.48 GB
Μάϊ 20248,39218,70451,318169,95654.92 GB
Ιούν 202400000
Ιούλ 202400000
Αύγ 202400000
Σεπ 202400000
Οκτ 202400000
Νοέ 202400000
Δεκ 202400000
Σύνολο85,349190,398690,3121,862,385468.21 GB

Στατιστικά 2023 
  Μοναδικοί επισκέπτες: 21421Αριθμός επισκέψεων: 48441Σελίδες: 111659Επιτυχίες: 439736Bytes: 70.24 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 15429Αριθμός επισκέψεων: 32201Σελίδες: 144818Επιτυχίες: 449231Bytes: 80.22 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 16548Αριθμός επισκέψεων: 35446Σελίδες: 105843Επιτυχίες: 455254Bytes: 57.39 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 12564Αριθμός επισκέψεων: 25041Σελίδες: 62346Επιτυχίες: 285159Bytes: 26.84 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 14041Αριθμός επισκέψεων: 31645Σελίδες: 86880Επιτυχίες: 380201Bytes: 61.55 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 9680Αριθμός επισκέψεων: 21841Σελίδες: 59322Επιτυχίες: 221402Bytes: 50.28 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 6713Αριθμός επισκέψεων: 14986Σελίδες: 38489Επιτυχίες: 126018Bytes: 20.10 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 6624Αριθμός επισκέψεων: 13503Σελίδες: 38390Επιτυχίες: 119711Bytes: 23.89 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 18801Αριθμός επισκέψεων: 34509Σελίδες: 101833Επιτυχίες: 529359Bytes: 136.10 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 18762Αριθμός επισκέψεων: 36522Σελίδες: 97248Επιτυχίες: 461451Bytes: 126.11 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 20895Αριθμός επισκέψεων: 42129Σελίδες: 111247Επιτυχίες: 482303Bytes: 204.76 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 15641Αριθμός επισκέψεων: 34933Σελίδες: 111174Επιτυχίες: 324083Bytes: 59.90 GB  
 Ιαν
2023
Φεβ
2023
Μάρ
2023
Απρ
2023
Μάϊ
2023
Ιούν
2023
Ιούλ
2023
Αύγ
2023
Σεπ
2023
Οκτ
2023
Νοέ
2023
Δεκ
2023
 

ΜήναςΜοναδικοί επισκέπτεςΑριθμός επισκέψεωνΣελίδεςΕπιτυχίεςBytes
Ιαν 202321,42148,441111,659439,73670.24 GB
Φεβ 202315,42932,201144,818449,23180.22 GB
Μάρ 202316,54835,446105,843455,25457.39 GB
Απρ 202312,56425,04162,346285,15926.84 GB
Μάϊ 202314,04131,64586,880380,20161.55 GB
Ιούν 20239,68021,84159,322221,40250.28 GB
Ιούλ 20236,71314,98638,489126,01820.10 GB
Αύγ 20236,62413,50338,390119,71123.89 GB
Σεπ 202318,80134,509101,833529,359136.10 GB
Οκτ 202318,76236,52297,248461,451126.11 GB
Νοέ 202320,89542,129111,247482,303204.76 GB
Δεκ 202315,64134,933111,174324,08359.90 GB
Σύνολο177,119371,1971,069,2494,273,908917.38 GB

Στατιστικά 2022 
  Μοναδικοί επισκέπτες: 19710Αριθμός επισκέψεων: 38230Σελίδες: 120137Επιτυχίες: 541514Bytes: 51.63 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 17983Αριθμός επισκέψεων: 37568Σελίδες: 113974Επιτυχίες: 511128Bytes: 151.05 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 17832Αριθμός επισκέψεων: 38586Σελίδες: 320942Επιτυχίες: 746922Bytes: 125.77 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 12346Αριθμός επισκέψεων: 26954Σελίδες: 292172Επιτυχίες: 552272Bytes: 51.44 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 14560Αριθμός επισκέψεων: 33350Σελίδες: 108307Επιτυχίες: 426840Bytes: 72.33 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 9600Αριθμός επισκέψεων: 20682Σελίδες: 58436Επιτυχίες: 252835Bytes: 57.28 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 6817Αριθμός επισκέψεων: 14603Σελίδες: 39618Επιτυχίες: 133655Bytes: 11.89 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 6396Αριθμός επισκέψεων: 13429Σελίδες: 121737Επιτυχίες: 211554Bytes: 37.46 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 19474Αριθμός επισκέψεων: 36363Σελίδες: 107112Επιτυχίες: 589065Bytes: 151.95 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 12973Αριθμός επισκέψεων: 22324Σελίδες: 74010Επιτυχίες: 319578Bytes: 64.75 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 13079Αριθμός επισκέψεων: 23710Σελίδες: 62094Επιτυχίες: 293829Bytes: 61.14 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 16424Αριθμός επισκέψεων: 78663Σελίδες: 271188Επιτυχίες: 470712Bytes: 72.58 GB  
 Ιαν
2022
Φεβ
2022
Μάρ
2022
Απρ
2022
Μάϊ
2022
Ιούν
2022
Ιούλ
2022
Αύγ
2022
Σεπ
2022
Οκτ
2022
Νοέ
2022
Δεκ
2022
 

ΜήναςΜοναδικοί επισκέπτεςΑριθμός επισκέψεωνΣελίδεςΕπιτυχίεςBytes
Ιαν 202219,71038,230120,137541,51451.63 GB
Φεβ 202217,98337,568113,974511,128151.05 GB
Μάρ 202217,83238,586320,942746,922125.77 GB
Απρ 202212,34626,954292,172552,27251.44 GB
Μάϊ 202214,56033,350108,307426,84072.33 GB
Ιούν 20229,60020,68258,436252,83557.28 GB
Ιούλ 20226,81714,60339,618133,65511.89 GB
Αύγ 20226,39613,429121,737211,55437.46 GB
Σεπ 202219,47436,363107,112589,065151.95 GB
Οκτ 202212,97322,32474,010319,57864.75 GB
Νοέ 202213,07923,71062,094293,82961.14 GB
Δεκ 202216,42478,663271,188470,71272.58 GB
Σύνολο167,194384,4621,689,7275,049,904909.28 GB

Στατιστικά 2021 
  Μοναδικοί επισκέπτες: 30299Αριθμός επισκέψεων: 47823Σελίδες: 203633Επιτυχίες: 1102623Bytes: 108.77 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 28353Αριθμός επισκέψεων: 46458Σελίδες: 168637Επιτυχίες: 802059Bytes: 102.97 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 30355Αριθμός επισκέψεων: 47770Σελίδες: 181272Επιτυχίες: 855142Bytes: 79.22 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 27274Αριθμός επισκέψεων: 43440Σελίδες: 162937Επιτυχίες: 871959Bytes: 74.34 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 18266Αριθμός επισκέψεων: 37398Σελίδες: 131845Επιτυχίες: 556766Bytes: 72.57 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 16411Αριθμός επισκέψεων: 31376Σελίδες: 103273Επιτυχίες: 409679Bytes: 69.20 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 6835Αριθμός επισκέψεων: 14753Σελίδες: 47381Επιτυχίες: 148148Bytes: 35.47 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 7348Αριθμός επισκέψεων: 13162Σελίδες: 63570Επιτυχίες: 197413Bytes: 17.23 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 20285Αριθμός επισκέψεων: 38741Σελίδες: 137296Επιτυχίες: 672475Bytes: 271.20 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 21637Αριθμός επισκέψεων: 41956Σελίδες: 155393Επιτυχίες: 631610Bytes: 141.62 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 24408Αριθμός επισκέψεων: 47187Σελίδες: 215228Επιτυχίες: 723644Bytes: 163.12 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 15992Αριθμός επισκέψεων: 34044Σελίδες: 105364Επιτυχίες: 415926Bytes: 73.32 GB  
 Ιαν
2021
Φεβ
2021
Μάρ
2021
Απρ
2021
Μάϊ
2021
Ιούν
2021
Ιούλ
2021
Αύγ
2021
Σεπ
2021
Οκτ
2021
Νοέ
2021
Δεκ
2021
 

ΜήναςΜοναδικοί επισκέπτεςΑριθμός επισκέψεωνΣελίδεςΕπιτυχίεςBytes
Ιαν 202130,29947,823203,6331,102,623108.77 GB
Φεβ 202128,35346,458168,637802,059102.97 GB
Μάρ 202130,35547,770181,272855,14279.22 GB
Απρ 202127,27443,440162,937871,95974.34 GB
Μάϊ 202118,26637,398131,845556,76672.57 GB
Ιούν 202116,41131,376103,273409,67969.20 GB
Ιούλ 20216,83514,75347,381148,14835.47 GB
Αύγ 20217,34813,16263,570197,41317.23 GB
Σεπ 202120,28538,741137,296672,475271.20 GB
Οκτ 202121,63741,956155,393631,610141.62 GB
Νοέ 202124,40847,187215,228723,644163.12 GB
Δεκ 202115,99234,044105,364415,92673.32 GB
Σύνολο247,463444,1081,675,8297,387,4441.18 TB

Στατιστικά 2020 
  Μοναδικοί επισκέπτες: 20986Αριθμός επισκέψεων: 47821Σελίδες: 675660Επιτυχίες: 1497635Bytes: 152.82 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 20951Αριθμός επισκέψεων: 50573Σελίδες: 655369Επιτυχίες: 1479833Bytes: 190.19 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 104607Αριθμός επισκέψεων: 179104Σελίδες: 2633675Επιτυχίες: 8095100Bytes: 541.03 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 100854Αριθμός επισκέψεων: 174346Σελίδες: 2636631Επιτυχίες: 6323113Bytes: 508.84 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 59947Αριθμός επισκέψεων: 100535Σελίδες: 1389995Επιτυχίες: 3258111Bytes: 291.04 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 20861Αριθμός επισκέψεων: 38299Σελίδες: 367874Επιτυχίες: 1057421Bytes: 135.12 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 7293Αριθμός επισκέψεων: 13579Σελίδες: 55023Επιτυχίες: 277207Bytes: 33.91 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 6928Αριθμός επισκέψεων: 12161Σελίδες: 49286Επιτυχίες: 261156Bytes: 42.64 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 22862Αριθμός επισκέψεων: 39868Σελίδες: 181604Επιτυχίες: 1003412Bytes: 271.40 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 30797Αριθμός επισκέψεων: 56429Σελίδες: 270819Επιτυχίες: 1720794Bytes: 200.50 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 55002Αριθμός επισκέψεων: 90665Σελίδες: 410064Επιτυχίες: 2799216Bytes: 344.20 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 48302Αριθμός επισκέψεων: 77046Σελίδες: 338706Επιτυχίες: 2243589Bytes: 202.63 GB  
 Ιαν
2020
Φεβ
2020
Μάρ
2020
Απρ
2020
Μάϊ
2020
Ιούν
2020
Ιούλ
2020
Αύγ
2020
Σεπ
2020
Οκτ
2020
Νοέ
2020
Δεκ
2020
 

ΜήναςΜοναδικοί επισκέπτεςΑριθμός επισκέψεωνΣελίδεςΕπιτυχίεςBytes
Ιαν 202020,98647,821675,6601,497,635152.82 GB
Φεβ 202020,95150,573655,3691,479,833190.19 GB
Μάρ 2020104,607179,1042,633,6758,095,100541.03 GB
Απρ 2020100,854174,3462,636,6316,323,113508.84 GB
Μάϊ 202059,947100,5351,389,9953,258,111291.04 GB
Ιούν 202020,86138,299367,8741,057,421135.12 GB
Ιούλ 20207,29313,57955,023277,20733.91 GB
Αύγ 20206,92812,16149,286261,15642.64 GB
Σεπ 202022,86239,868181,6041,003,412271.40 GB
Οκτ 202030,79756,429270,8191,720,794200.50 GB
Νοέ 202055,00290,665410,0642,799,216344.20 GB
Δεκ 202048,30277,046338,7062,243,589202.63 GB
Σύνολο499,390880,4269,664,70630,016,5872.85 TB

Στατιστικά 2019 
  Μοναδικοί επισκέπτες: 23696Αριθμός επισκέψεων: 47490Σελίδες: 836790Επιτυχίες: 1848821Bytes: 282.62 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 23761Αριθμός επισκέψεων: 51016Σελίδες: 883659Επιτυχίες: 1939683Bytes: 212.78 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 22455Αριθμός επισκέψεων: 49517Σελίδες: 840096Επιτυχίες: 1800693Bytes: 234.09 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 18402Αριθμός επισκέψεων: 40265Σελίδες: 743687Επιτυχίες: 1546655Bytes: 178.52 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 17305Αριθμός επισκέψεων: 39740Σελίδες: 644929Επιτυχίες: 1457262Bytes: 133.35 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 12147Αριθμός επισκέψεων: 25149Σελίδες: 335070Επιτυχίες: 742337Bytes: 108.43 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 7286Αριθμός επισκέψεων: 15207Σελίδες: 165757Επιτυχίες: 355811Bytes: 43.94 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 7562Αριθμός επισκέψεων: 14677Σελίδες: 125839Επιτυχίες: 269561Bytes: 25.71 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 23338Αριθμός επισκέψεων: 44407Σελίδες: 430117Επιτυχίες: 1118490Bytes: 339.90 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 26492Αριθμός επισκέψεων: 55309Σελίδες: 693117Επιτυχίες: 1664864Bytes: 246.77 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 26212Αριθμός επισκέψεων: 54248Σελίδες: 740167Επιτυχίες: 1702043Bytes: 246.34 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 18555Αριθμός επισκέψεων: 41158Σελίδες: 457502Επιτυχίες: 1042881Bytes: 126.91 GB  
 Ιαν
2019
Φεβ
2019
Μάρ
2019
Απρ
2019
Μάϊ
2019
Ιούν
2019
Ιούλ
2019
Αύγ
2019
Σεπ
2019
Οκτ
2019
Νοέ
2019
Δεκ
2019
 

ΜήναςΜοναδικοί επισκέπτεςΑριθμός επισκέψεωνΣελίδεςΕπιτυχίεςBytes
Ιαν 201923,69647,490836,7901,848,821282.62 GB
Φεβ 201923,76151,016883,6591,939,683212.78 GB
Μάρ 201922,45549,517840,0961,800,693234.09 GB
Απρ 201918,40240,265743,6871,546,655178.52 GB
Μάϊ 201917,30539,740644,9291,457,262133.35 GB
Ιούν 201912,14725,149335,070742,337108.43 GB
Ιούλ 20197,28615,207165,757355,81143.94 GB
Αύγ 20197,56214,677125,839269,56125.71 GB
Σεπ 201923,33844,407430,1171,118,490339.90 GB
Οκτ 201926,49255,309693,1171,664,864246.77 GB
Νοέ 201926,21254,248740,1671,702,043246.34 GB
Δεκ 201918,55541,158457,5021,042,881126.91 GB
Σύνολο227,211478,1836,896,73015,489,1012.13 TB

Στατιστικά 2018 
  Μοναδικοί επισκέπτες: 26898Αριθμός επισκέψεων: 55309Σελίδες: 1123189Επιτυχίες: 2503742Bytes: 322.60 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 25955Αριθμός επισκέψεων: 53573Σελίδες: 1098917Επιτυχίες: 2356778Bytes: 336.46 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 26466Αριθμός επισκέψεων: 57540Σελίδες: 1201500Επιτυχίες: 2538970Bytes: 330.62 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 17467Αριθμός επισκέψεων: 36321Σελίδες: 663607Επιτυχίες: 1493275Bytes: 172.64 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 22712Αριθμός επισκέψεων: 49337Σελίδες: 959974Επιτυχίες: 2149392Bytes: 279.11 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 16163Αριθμός επισκέψεων: 30430Σελίδες: 515777Επιτυχίες: 1133977Bytes: 207.17 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 9077Αριθμός επισκέψεων: 17032Σελίδες: 238104Επιτυχίες: 517375Bytes: 89.16 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 8892Αριθμός επισκέψεων: 16212Σελίδες: 214632Επιτυχίες: 481468Bytes: 104.06 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 25194Αριθμός επισκέψεων: 46168Σελίδες: 671933Επιτυχίες: 1608625Bytes: 538.08 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 30706Αριθμός επισκέψεων: 61474Σελίδες: 1011065Επιτυχίες: 2305918Bytes: 423.19 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 29697Αριθμός επισκέψεων: 60895Σελίδες: 1136019Επιτυχίες: 2517078Bytes: 434.09 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 20843Αριθμός επισκέψεων: 42922Σελίδες: 643242Επιτυχίες: 1476749Bytes: 306.87 GB  
 Ιαν
2018
Φεβ
2018
Μάρ
2018
Απρ
2018
Μάϊ
2018
Ιούν
2018
Ιούλ
2018
Αύγ
2018
Σεπ
2018
Οκτ
2018
Νοέ
2018
Δεκ
2018
 

ΜήναςΜοναδικοί επισκέπτεςΑριθμός επισκέψεωνΣελίδεςΕπιτυχίεςBytes
Ιαν 201826,89855,3091,123,1892,503,742322.60 GB
Φεβ 201825,95553,5731,098,9172,356,778336.46 GB
Μάρ 201826,46657,5401,201,5002,538,970330.62 GB
Απρ 201817,46736,321663,6071,493,275172.64 GB
Μάϊ 201822,71249,337959,9742,149,392279.11 GB
Ιούν 201816,16330,430515,7771,133,977207.17 GB
Ιούλ 20189,07717,032238,104517,37589.16 GB
Αύγ 20188,89216,212214,632481,468104.06 GB
Σεπ 201825,19446,168671,9331,608,625538.08 GB
Οκτ 201830,70661,4741,011,0652,305,918423.19 GB
Νοέ 201829,69760,8951,136,0192,517,078434.09 GB
Δεκ 201820,84342,922643,2421,476,749306.87 GB
Σύνολο260,070527,2139,477,95921,083,3473.46 TB

Στατιστικά 2017 
  Μοναδικοί επισκέπτες: 35703Αριθμός επισκέψεων: 62103Σελίδες: 1491315Επιτυχίες: 3080386Bytes: 683.43 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 33500Αριθμός επισκέψεων: 63668Σελίδες: 1426194Επιτυχίες: 2984531Bytes: 571.57 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 33278Αριθμός επισκέψεων: 65765Σελίδες: 1434040Επιτυχίες: 3092976Bytes: 491.05 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 22290Αριθμός επισκέψεων: 42675Σελίδες: 788321Επιτυχίες: 1687006Bytes: 339.47 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 27435Αριθμός επισκέψεων: 55933Σελίδες: 1152340Επιτυχίες: 2626185Bytes: 609.63 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 20154Αριθμός επισκέψεων: 37827Σελίδες: 708249Επιτυχίες: 1566084Bytes: 407.73 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 10475Αριθμός επισκέψεων: 20673Σελίδες: 344769Επιτυχίες: 683442Bytes: 106.53 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 10437Αριθμός επισκέψεων: 20067Σελίδες: 319097Επιτυχίες: 652508Bytes: 125.07 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 28565Αριθμός επισκέψεων: 52323Σελίδες: 846032Επιτυχίες: 1984108Bytes: 476.73 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 32611Αριθμός επισκέψεων: 63221Σελίδες: 1148439Επιτυχίες: 2529537Bytes: 525.93 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 32152Αριθμός επισκέψεων: 64164Σελίδες: 1255273Επιτυχίες: 2731571Bytes: 544.05 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 23567Αριθμός επισκέψεων: 48332Σελίδες: 833594Επιτυχίες: 1763952Bytes: 243.31 GB  
 Ιαν
2017
Φεβ
2017
Μάρ
2017
Απρ
2017
Μάϊ
2017
Ιούν
2017
Ιούλ
2017
Αύγ
2017
Σεπ
2017
Οκτ
2017
Νοέ
2017
Δεκ
2017
 

ΜήναςΜοναδικοί επισκέπτεςΑριθμός επισκέψεωνΣελίδεςΕπιτυχίεςBytes
Ιαν 201735,70362,1031,491,3153,080,386683.43 GB
Φεβ 201733,50063,6681,426,1942,984,531571.57 GB
Μάρ 201733,27865,7651,434,0403,092,976491.05 GB
Απρ 201722,29042,675788,3211,687,006339.47 GB
Μάϊ 201727,43555,9331,152,3402,626,185609.63 GB
Ιούν 201720,15437,827708,2491,566,084407.73 GB
Ιούλ 201710,47520,673344,769683,442106.53 GB
Αύγ 201710,43720,067319,097652,508125.07 GB
Σεπ 201728,56552,323846,0321,984,108476.73 GB
Οκτ 201732,61163,2211,148,4392,529,537525.93 GB
Νοέ 201732,15264,1641,255,2732,731,571544.05 GB
Δεκ 201723,56748,332833,5941,763,952243.31 GB
Σύνολο310,167596,75111,747,66325,382,2865.00 TB

Στατιστικά 2016 
  Μοναδικοί επισκέπτες: 40908Αριθμός επισκέψεων: 71208Σελίδες: 1652383Επιτυχίες: 3494309Bytes: 740.37 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 43192Αριθμός επισκέψεων: 77889Σελίδες: 1794668Επιτυχίες: 3853493Bytes: 669.82 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 40733Αριθμός επισκέψεων: 74524Σελίδες: 1719748Επιτυχίες: 3703227Bytes: 704.63 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 31442Αριθμός επισκέψεων: 58307Σελίδες: 1313620Επιτυχίες: 2894929Bytes: 481.98 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 27441Αριθμός επισκέψεων: 48864Σελίδες: 1171863Επιτυχίες: 2521418Bytes: 430.31 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 22768Αριθμός επισκέψεων: 39907Σελίδες: 917463Επιτυχίες: 1897534Bytes: 369.33 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 13831Αριθμός επισκέψεων: 23794Σελίδες: 494925Επιτυχίες: 988997Bytes: 163.61 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 14275Αριθμός επισκέψεων: 23642Σελίδες: 466619Επιτυχίες: 933571Bytes: 142.90 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 39308Αριθμός επισκέψεων: 65178Σελίδες: 1184363Επιτυχίες: 2751372Bytes: 679.14 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 48434Αριθμός επισκέψεων: 82919Σελίδες: 1681392Επιτυχίες: 3692292Bytes: 674.26 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 43688Αριθμός επισκέψεων: 78657Σελίδες: 1749397Επιτυχίες: 3776680Bytes: 674.42 GB Μοναδικοί επισκέπτες: 33480Αριθμός επισκέψεων: 62359Σελίδες: 1330426Επιτυχίες: 2768533Bytes: 1.40 TB  
 Ιαν
2016
Φεβ
2016
Μάρ
2016
Απρ
2016
Μάϊ
2016
Ιούν
2016
Ιούλ
2016
Αύγ
2016
Σεπ
2016
Οκτ
2016
Νοέ
2016
Δεκ
2016
 

ΜήναςΜοναδικοί επισκέπτεςΑριθμός επισκέψεωνΣελίδεςΕπιτυχίεςBytes
Ιαν 201640,90871,2081,652,3833,494,309740.37 GB
Φεβ 201643,19277,8891,794,6683,853,493669.82 GB
Μάρ 201640,73374,5241,719,7483,703,227704.63 GB
Απρ 201631,44258,3071,313,6202,894,929481.98 GB
Μάϊ 201627,44148,8641,171,8632,521,418430.31 GB
Ιούν 201622,76839,907917,4631,897,534369.33 GB
Ιούλ 201613,83123,794494,925988,997163.61 GB
Αύγ 201614,27523,642466,619933,571142.90 GB
Σεπ 201639,30865,1781,184,3632,751,372679.14 GB
Οκτ 201648,43482,9191,681,3923,692,292674.26 GB
Νοέ 201643,68878,6571,749,3973,776,680674.42 GB
Δεκ 201633,48062,3591,330,4262,768,5331.40 TB
Σύνολο399,500707,24815,476,86733,276,3556.99 TB


Μηνιαία στατιστικά από 11/2010 έως 06/2020


Μήνας Σύνολο επισκεπτών Επισκέπτες ανά ημέρα Μοναδικοί επισκέπτες Αναλογία μοναδικότητας Σελίδες Κλήσεις Εύρος ζώνης
Νοέμβριος 2010 7,047 234.9 4,080 58% 88,948 284,627 138.9G
Δεκέμβριος 2010 13,643 440.1 5,835 43% 198,462 392,331 264.0G
Ιανουάριος 2011 14,796 477.3 6,068 41% 189,059 396,686 295.7G
Φεβρουάριος 2011 14,850 530.4 6,184 42% 131,500 475,616 249.8G
Μάρτιος 2011 15,523 500.7 6,085 39% 134,557 400,261 289.9G
Απρίλιος 2011 13,357 445.2 5,464 41% 145,349 380,818 266.1G
Μάιος 2011 13,000 419.4 5,349 41% 123,077 327,521 208.6G
Ιούνιος 2011 11,697 389.9 4,782 41% 150,222 345,063 152.9G
Ιούλιος 2011 7,961 256.8 3,265 41% 37,107 141,756 104.0G
Αύγουστος 2011 7,399 238.7 3,024 41% 77,720 152,003 41.3G
Σεπτέμβριος 2011 13,469 449.0 6,348 47% 136,226 441,792 231.9G
Οκτώβριος 2011 38,794 1,251.4 23,745 61% 872,875 3,294,734 626.0G
Νοέμβριος 2011 36,528 1,217.6 20,852 57% 928,032 2,915,110 751.6G
Δεκέμβριος 2011 28,689 925.5 16,064 56% 657,403 1,992,994 407.1G
Ιανουάριος 2012 30,941 998.1 18,029 58% 755,191 2,152,353 322.6G
Φεβρουάριος 2012 34,640 1,194.5 20,174 58% 918,957 2,452,169 407.7G
Μάρτιος 2012 39,075 1,260.5 21,892 56% 1,139,611 2,899,143 409.9G
Απρίλιος 2012 25,331 844.4 15,078 60% 716,073 1,677,719 206.0G
Μάιος 2012 30,468 982.8 17,619 58% 875,431 2,225,699 302.7G
Ιούνιος 2012 20,867 695.6 12,100 58% 603,198 1,315,774 279.1G
Ιούλιος 2012 14,323 462.0 8,474 59% 313,845 705,151 132.2G
Αύγουστος 2012 15,491 499.7 9,477 61% 413,809 864,603 130.7G
Σεπτέμβριος 2012 39,451 1,315.0 26,398 67% 1,005,249 2,446,797 529.8G
Οκτώβριος 2012 58,372 1,883.0 36,977 63% 1,723,871 3,961,269 1.3T
Νοέμβριος 2012 56,375 1,879.2 35,162 62% 1,828,030 4,223,477 875.1G
Δεκέμβριος 2012 44,761 1,443.9 27,618 62% 1,404,951 3,069,829 616.5G
Ιανουάριος 2013 54,162 1,747.2 33,660 62% 1,723,729 3,830,722 699.6G
Φεβρουάριος 2013 58,950 2,105.4 36,224 61% 1,849,531 4,169,225 889.0G
Μάρτιος 2013 61,572 1,986.2 38,125 62% 1,809,118 4,167,196 887.1G
Απρίλιος 2013 59,412 1,980.4 36,740 62% 1,564,702 3,837,432 781.6G
Μάιος 2013 45,170 1,457.1 29,108 64% 1,278,512 3,240,471 563.6G
Ιούνιος 2013 42,398 1,413.3 27,068 64% 1,186,863 2,879,593 536.1G
Ιούλιος 2013 28,343 914.3 18,162 64% 661,655 1,454,420 248.2G
Αύγουστος 2013 26,334 849.5 16,875 64% 641,449 1,374,914 259.8G
Σεπτέμβριος 2013 75,524 2,517.5 53,071 70% 1,640,773 4,122,050 926.2G
Οκτώβριος 2013 109,468 3,531.2 72,967 67% 2,560,837 6,423,378 1.3T
Νοέμβριος 2013 104,845 3,494.8 69,224 66% 2,575,302 6,178,194 1.2T
Δεκέμβριος 2013 71,859 2,318.0 45,921 64% 1,829,761 4,082,634 798.3G
Ιανουάριος 2014 85,146 2,746.6 54,170 64% 2,375,193 5,167,994 885.2G
Φεβρουάριος 2014 82,808 2,957.4 51,801 63% 2,122,474 4,857,652 927.0G
Μάρτιος 2014 83,926 2,707.3 51,271 61% 2,187,703 5,201,201 955.0G
Απρίλιος 2014 60,731 2,024.4 36,386 60% 1,512,482 3,597,968 649.5G
Μάιος 2014 69,976 2,257.3 41,009 59% 1,841,295 4,534,495 1.1T
Ιούνιος 2014 53,202 1,773.4 31,947 60% 1,503,913 3,583,266 650.7G
Ιούλιος 2014 31,191 1,006.2 18,511 59% 755,149 1,688,734 305.8G
Αύγουστος 2014 28,034 904.3 16,953 60% 636,221 1,356,034 287.3G
Σεπτέμβριος 2014 82,198 2,739.9 53,270 65% 1,737,575 4,360,382 948.7G
Οκτώβριος 2014 103,015 3,323.1 63,739 62% 2,309,111 5,422,559 1.0T
Νοέμβριος 2014 97,642 3,254.7 60,466 62% 2,334,866 5,318,621 1.4T
Δεκέμβριος 2014 74,690 2,409.4 44,021 59% 1,721,336 3,867,048 1.4T
Ιανουάριος 2015 76,858 2,479.3 47,251 61% 1,980,952 4,401,466 902.7G
Φεβρουάριος 2015 79,258 2,830.6 46,089 58% 1,852,276 4,213,906 714.8G
Μάρτιος 2015 85,250 2,750.0 48,580 57% 2,012,819 4,633,338 724.1G
Απρίλιος 2015 53,719 1,790.6 30,958 58% 1,269,352 2,846,563 507.0G
Μάιος 2015 64,810 2,090.6 36,751 57% 1,644,571 3,833,885 586.1G
Ιούνιος 2015 42,794 1,426.5 25,253 59% 1,063,579 2,287,927 376.5G
Ιούλιος 2015 26,376 850.8 15,943 60% 629,951 1,295,774 248.4G
Αύγουστος 2015 24,642 794.9 14,980 61% 552,290 1,131,470 191.5G
Σεπτέμβριος 2015 65,019 2,167.3 42,263 65% 1,269,122 3,031,639 617.3G
Οκτώβριος 2015 84,101 2,712.9 51,527 61% 1,823,280 4,038,848 777.6G
Νοέμβριος 2015 85,521 2,850.7 50,791 59% 1,872,917 4,132,523 722.9G
Δεκέμβριος 2015 66,173 2,134.6 36,403 55% 1,462,061 3,111,011 1.2T
Ιανουάριος 2016 71,208 2,297.0 40,908 57% 1,652,383 3,494,309 740.4G
Φεβρουάριος 2016 77,889 2,685.8 43,192 55% 1,794,668 3,853,493 669.8G
Μάρτιος 2016 74,524 2,404.0 40,733 55% 1,719,748 3,703,227 704.6G
Απρίλιος 2016 58,307 1,943.6 31,442 54% 1,313,620 2,894,929 482.0G
Μάιος 2016 48,864 1,576.3 27,441 56% 1,171,863 2,521,418 430.3G
Ιούνιος 2016 39,907 1,330.2 22,768 57% 917,463 1,897,534 369.3G
Ιούλιος 2016 23,794 767.5 13,831 58% 494,925 988,997 163.6G
Αύγουστος 2016 23,642 762.6 14,275 60% 466,619 933,571 142.9G
Σεπτέμβριος 2016 65,178 2,172.6 39,308 60% 1,184,363 2,751,372 679.1G
Οκτώβριος 2016 82,919 2,674.8 48,434 58% 1,681,392 3,692,292 674.3G
Νοέμβριος 2016 78,657 2,621.9 43,688 56% 1,749,397 3,776,680 674.4G
Δεκέμβριος 2016 62,359 2,011.6 33,480 54% 1,330,426 2,768,533 1.4T
Ιανουάριος 2017 62,103 2,003.3 35,703 57% 1,491,315 3,080,386 683.4G
Φεβρουάριος 2017 63,668 2,273.9 33,500 53% 1,426,194 2,984,531 571.6G
Μάρτιος 2017 65,765 2,121.5 33,278 51% 1,434,040 3,092,976 491.0G
Απρίλιος 2017 42,675 1,422.5 22,290 52% 788,321 1,687,006 339.5G
Μάιος 2017 55,933 1,804.3 27,435 49% 1,152,340 2,626,185 609.6G
Ιούνιος 2017 37,827 1,260.9 20,154 53% 708,249 1,566,084 407.7G
Ιούλιος 2017 20,673 666.9 10,475 51% 344,769 683,442 106.5G
Αύγουστος 2017 20,067 647.3 10,437 52% 319,097 652,508 125.1G
Σεπτέμβριος 2017 52,323 1,744.1 28,565 55% 846,032 1,984,108 476.7G
Οκτώβριος 2017 63,221 2,039.4 32,611 52% 1,148,439 2,529,537 525.9G
Νοέμβριος 2017 64,164 2,138.8 32,152 50% 1,255,273 2,731,571 544.0G
Δεκέμβριος 2017 48,332 1,559.1 23,567 49% 833,594 1,763,952 243.3G
Ιανουάριος 2018 55,309 1,784.2 26,898 49% 1,123,189 2,503,742 322.6G
Φεβρουάριος 2018 53,573 1,913.3 25,955 48% 1,098,917 2,356,778 336.5G
Μάρτιος 2018 57,540 1,856.1 26,466 46% 1,201,500 2,538,970 330.6G
Απρίλιος 2018 36,321 1,210.7 17,467 48% 663,607 1,493,275 172.6G
Μάιος 2018 49,337 1,591.5 22,712 46% 959,974 2,149,392 279.1G
Ιούνιος 2018 30,430 1,014.3 16,163 53% 515,777 1,133,977 207.2G
Ιούλιος 2018 17,032 549.4 9,077 53% 238,104 517,375 89.2G
Αύγουστος 2018 16,212 523.0 8,892 55% 214,632 481,468 104.1G
Σεπτέμβριος 2018 46,168 1,538.9 25,194 55% 671,933 1,608,625 538.1G
Οκτώβριος 2018 61,474 1,983.0 30,706 50% 1,011,065 2,305,918 423.2G
Νοέμβριος 2018 60,895 2,029.8 29,697 49% 1,136,019 2,517,078 434.1G
Δεκέμβριος 2018 42,922 1,384.6 20,843 49% 643,242 1,476,749 306.9G
Ιανουάριος 2019 47,490 1,531.9 23,696 50% 836,790 1,848,821 282.6G
Φεβρουάριος 2019 51,016 1,822.0 23,761 47% 883,659 1,939,683 212.8G
Μάρτιος 2019 49,517 1,597.3 22,455 45% 840,096 1,800,693 234.1G
Απρίλιος 2019 40,265 1,342.2 18,402 46% 743,687 1,546,655 178.5G
Μάιος 2019 39,740 1,281.9 17,305 44% 644,929 1,457,262 133.4G
Ιούνιος 2019 25,149 838.3 12,147 48% 335,070 742,337 108.4G
Ιούλιος 2019 15,207 490.5 7,286 48% 165,757 355,811 43.9G
Αύγουστος 2019 14,677 473.5 7,562 52% 125,839 269,561 25.7G
Σεπτέμβριος 2019 44,407 1,480.2 23,338 53% 430,117 1,118,490 339.9G
Οκτώβριος 2019 55,309 1,784.2 26,492 48% 693,117 1,664,864 246.8G
Νοέμβριος 2019 54,248 1,808.3 26,212 48% 740,167 1,702,043 246.3G
Δεκέμβριος 2019 41,158 1,327.7 18,555 45% 457,502 1,042,881 126.9G
Ιανουάριος 2020 47,821 1,542.6 20,986 44% 675,660 1,497,635 152.8G
Φεβρουάριος 2020 50,573 1,743.9 20,951 41% 655,369 1,479,833 190.2G
Μάρτιος 2020 179,104 5,777.5 104,607 58% 2,633,675 8,095,100 541.0G
Απρίλιος 2020 174,346 5,811.5 100,854 58% 2,636,631 6,323,113 508.8G
Μάιος 2020 100,535 3,243.1 59,947 60% 1,389,995 3,258,111 291.0G
Ιούνιος 2020 19,040 1,730.4 11,616 61% 236,025 536,544 50.0G
  5,872,779   3,329,530   125,188,047 290,031,253 55.5T


Μηνιαία στατιστικά 06/2009 έως 11/2010

Usage Statistics for ts.sch.gr/repo – Summary by Month Summary by Month
Generated 17-Nov-2010 02:32 EET

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2010 1768 679 587 254 2553 173732109 4322 9981 11544 30065
Oct 2010 2195 980 671 278 5436 458291366 8646 20818 30396 68052
Sep 2010 1838 836 617 243 5309 450461955 7312 18525 25085 55150
Aug 2010 798 257 227 136 2566 151968804 4239 7055 7997 24749
Jul 2010 798 174 215 132 2602 122021504 4115 6695 5396 24753
Jun 2010 930 319 316 159 3078 192943704 4790 9495 9596 27925
May 2010 948 330 352 157 3091 209476634 4882 10938 10242 29404
Apr 2010 1331 444 515 209 4053 190930961 6285 15460 13326 39948
Mar 2010 1348 453 525 201 4175 174183941 6260 16299 14070 41811
Feb 2010 1565 548 604 227 4295 268260062 6380 16918 15353 43823
Jan 2010 1600 605 660 255 4681 270108300 7912 20487 18782 49627
Dec 2009 1608 633 690 246 4493 280095089 7639 21405 19624 49860
Nov 2009 2216 873 809 225 5281 608127370 6750 24275 26191 66506
Oct 2009 2235 908 746 267 6496 599210388 8299 23145 28160 69306
Sep 2009 1282 575 486 150 3784 316794464 4516 14605 17250 38481
Aug 2009 370 154 110 46 3784 91883604 1433 3438 4781 11496
Jul 2009 92 27 31 21 616 2028 658 985 856 2857
Jun 2009 129 34 38 26 757 2890 787 1149 1039 3887
Totals 4558495173 95225 241673 259688 677700


To top