Κεντρικά Π.Σ του Π.Σ.Δ. σχετικά με την Τεχνική Στήριξη Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Οι χρήστες του Π.Σ.Δ. μπορούν να λαμβάνουν υπηρεσίες Τεχνικής Στήριξης από τα ακόλουθα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα:

Ενημερωτικός Κόμβος της Τ.Σ. (o παρών κόμβος)

Eξυπηρέτηση χρηστών (Helpdesk)

Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιούν Οι Εκπαιδευτικοί και οι Σχολικές/Διοικητικές Μονάδες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν που αφορά:

  • τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (θα προωθηθεί και διεκπεραιωθεί από εξειδικευμένη ομάδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου)
  • δικτυακή & υπολογιστική υποδομή της Σχολικής Μονάδας (θα διεκπεραιωθεί αντίστοιχα από τον Υπεύθυνος ΠληΝεΤ ή και εξειδικευμένη ομάδα της Τεχνικής Στήριξης)

    Με το Π.Σ. Helpdesk τα στελέχη της δομής υποστήριξης καταγράφουν όλες τις τεχνικές εργασίες υποστήριξης των σχολικών & διοικητικών μονάδων εκπαίδευσης, τις δρομολογήσεις δελτίων μεταξύ των επιπέδων της δομής και συνολικά τις εργασίες επίλυσης / διεκπεραίωσης δελτίων.

Χάρτης Μονάδων του Π.Σ.Δ.

Η υπηρεσία περιέχει όλες τις μονάδες, σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές υποστηρικτικές μονάδες όλης της Ελλάδας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, δοσμένες σε γεωγραφικό υπόβαθρο OpenStreetMap.

Το προσωπικό της Τεχνικής Στήριξης αξιοποιεί το χάρτη όπου εμφανίζονται οι σχολικές μονάδες ανά περιοχή, κάνει αναζήτηση μιας σχολικής μονάδας στο χάρτη κτλ.

Κτηματολόγιο

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Κτηματολογίου αξιοποιείται για την αναλυτική καταγραφή στοιχείων του εξοπλισμού και την επεξεργασία αυτών με τη δημιουργία στατιστικών αναφορών.

Πρόσβαση στο σύστημα δίνεται:

Κεντρικό Μητρώο Μονάδων

H υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης στα βασικά αλλά και τα δικτυακά στοιχεία των μονάδων που εξυπηρετεί το Π.Σ.Δ.

To top