Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Χρήσιμο Υποστηρικτικό Υλικό για την τεχνική στήριξη Εκπ.Λογισμικών που έχουν διατεθεί σε σχολ. εργαστήρια.Το υλικό περιέχει εγχειρίδια εγκατάστασης,αναφορές συμβατότητας κ.α.Τα iso των Λογισμικών διατίθενται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες(ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.α)

Φάκελος Λογισμικά που διανέμονται από τον Ο.Ε.Δ.Β
Φάκελος Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ
Φάκελος Συνολικές Τεχνικές Αναφορές-Πίνακες Συμβατότητας
Φάκελος Εξώφυλλα Λογισμικών


Online Τεκμηρίωση

- Wiki


Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη