Κατηγορίες Βιβλιοθήκης

  1. »
  2. »
  3. Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ

Φάκελος Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ

Υποστηρικτικό υλικό (εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης, βιβλίο μαθητή κ.α) για εκπαιδευτκά λογισμικά που έχουν διατεθεί σε σχολεία από άλλες δράσεις – έργα του ΥπΕΠΘ. Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.

Αρχείο Πολιτεία – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

Από 3920 μεταφορτώσεις

Λήψη (140 KB)

Politeia-xp.pdf

Πολιτεία – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

Αρχείο Πολιτεία – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

Από 3985 μεταφορτώσεις

Λήψη (137 KB)

Politeia-2k.pdf

Πολιτεία – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

Αρχείο Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 – Θέματα Ιστορία της Τέχνης

Από 4002 μεταφορτώσεις

Λήψη (159 KB)

ThamataIstoriaTexnhs-2k.pdf

Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 – Θέματα Ιστορία της Τέχνης

pdf Ελεύθερο Σχέδιο – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

Από 867 μεταφορτώσεις

Λήψη (152 KB)

EleytheroSxedio-2k.pdf

Ελεύθερο Σχέδιο – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

pdf Ελεύθερο Σχέδιο – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

Από 3940 μεταφορτώσεις

Λήψη (152 KB)

EleytheroSxedio-xp.pdf

Ελεύθερο Σχέδιο – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

pdf Δομημένος Προγραμματισμος – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

Από 3977 μεταφορτώσεις

Λήψη (154 KB)

dom_programatismos-xp.pdf

Δομημένος Προγραμματισμος – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

pdf Δομημένος Προγραμματισμος – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

Από 4091 μεταφορτώσεις

Λήψη (154 KB)

dom_programatismos-2k.pdf

Δομημένος Προγραμματισμος – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

Αρχείο Ηρόδοτος – Υλικό

Από 3972 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ-Εκπαιδευτικό Λογισμικό)μεταξύ 1999-2001. Το υλικό(Hrodotos.zip αρχείο) περιλαμβάνει:Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης,
Εγχειρίδιο Χρήση

Αρχείο ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ – Υλικό

Από 4057 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης,
Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή

Αρχείο Υποδείγματα – Υλικό

Από 3843 μεταφορτώσεις

Λήψη (3.79 MB)

ypodeigmata.zip

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης,
Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή

Αρχείο Τα Ζιζάνια της Μεσογείου – Υλικό

Από 3937 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (έργο “Ε24-ΚΙΡΚΗ”) μεταξύ 1998-2001 και του έργου “ΚΙΡΚΗ-2003” που θα ολοκληρωθεί τον 12/2003. Το υλικό (.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Οδηγίες Εγκατάστασης – Περιγραφή Λογισμικού,
Εγχειρίδιο χρήσης

Αρχείο Ξένιος – Υλικό

Από 3803 μεταφορτώσεις

Λήψη (260 B)

Xenios-label.zip

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (έργο “Ε24-ΚΙΡΚΗ”) μεταξύ 1998-2001 και του έργου “ΚΙΡΚΗ-2003” που θα ολοκληρωθεί τον 12/2003. Το υλικό (.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Οδηγίες Εγκατάστασης – Περιγραφή Λογισμικού,
Τεχνικός Έλεγχος

Αρχείο Μικρόκοσμοι Διανυσμάτων – Υλικό

Από 4027 μεταφορτώσεις

Λήψη (279 KB)

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.zip

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(.zip αρχείο) περιλαμβάνει:Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης,
Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή

Αρχείο Κόσμος- Υλικό

Από 3846 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000,
Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

Αρχείο Ζωγραφική από τον 19ο-20ο Αιώνα – Υλικό

Από 5165 μεταφορτώσεις

Λήψη (5.66 MB)

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Χρήσης Ζωγραφική.zip

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (έργο “Ε24-ΚΙΡΚΗ”) μεταξύ 1998-2001 και του έργου “ΚΙΡΚΗ-2003” που θα ολοκληρωθεί τον 12/2003. Το υλικό (.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Οδηγίες Εγκατάστασης – Περιγραφή Λογισμικού.

pdf ΕΦΤΕΚΠΕΜ – Υλικό

Από 793 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Εκπαιδευτικό,
Εγχειρίδιο

pdf Διάνοια – Υλικό

Από 4016 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(dianoia.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης,Εγχειρίδιο Χρήσης – Συμπλήρωμα για τον Εκπαιδευτικό, Οδηγίες Χρήσης Λογισμικού στη Τάξη.

pdf Δημόκριτος – Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή

Από 3712 μεταφορτώσεις

Λήψη (14.15 MB)

Egxeiridio_Kathigiti_Dhmokritos.zip

Δημόκριτος – Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή

pdf Δημόκριτος – Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε WinXP

Από 3741 μεταφορτώσεις

Λήψη (122 KB)

Anaf_Tech_Elegxou_Dhmokritos_Xp.pdf

Δημόκριτος – Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε WinXP

pdf Δημόκριτος – Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε Win2000

Από 3456 μεταφορτώσεις

Λήψη (260 B)

Anaf_Tech_Elegxou_Dhmokritos_Win2000.pdf

Δημόκριτος – Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε Win2000

Επιλέξτε το φάκελο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα περιεχόμενά του. Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε περιεχόμενο με την Αναζήτηση Βιβλιοθήκης.

To top