Κατηγορίες Βιβλιοθήκης

  1. »
  2. »
  3. Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ

Φάκελος Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ

Υποστηρικτικό υλικό (εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης, βιβλίο μαθητή κ.α) για εκπαιδευτκά λογισμικά που έχουν διατεθεί σε σχολεία από άλλες δράσεις – έργα του ΥπΕΠΘ. Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.

Αρχείο Πολιτεία – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

Από 3747 μεταφορτώσεις

Λήψη (140 KB)

Politeia-xp.pdf

Πολιτεία – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

Αρχείο Πολιτεία – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

Από 3803 μεταφορτώσεις

Λήψη (137 KB)

Politeia-2k.pdf

Πολιτεία – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

Αρχείο Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 – Θέματα Ιστορία της Τέχνης

Από 3826 μεταφορτώσεις

Λήψη (159 KB)

ThamataIstoriaTexnhs-2k.pdf

Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 – Θέματα Ιστορία της Τέχνης

pdf Ελεύθερο Σχέδιο – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

Από 695 μεταφορτώσεις

Λήψη (152 KB)

EleytheroSxedio-2k.pdf

Ελεύθερο Σχέδιο – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

pdf Ελεύθερο Σχέδιο – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

Από 3776 μεταφορτώσεις

Λήψη (152 KB)

EleytheroSxedio-xp.pdf

Ελεύθερο Σχέδιο – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

pdf Δομημένος Προγραμματισμος – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

Από 3802 μεταφορτώσεις

Λήψη (154 KB)

dom_programatismos-xp.pdf

Δομημένος Προγραμματισμος – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

pdf Δομημένος Προγραμματισμος – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

Από 3935 μεταφορτώσεις

Λήψη (154 KB)

dom_programatismos-2k.pdf

Δομημένος Προγραμματισμος – Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000

Αρχείο Ηρόδοτος – Υλικό

Από 3788 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ-Εκπαιδευτικό Λογισμικό)μεταξύ 1999-2001. Το υλικό(Hrodotos.zip αρχείο) περιλαμβάνει:Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης,
Εγχειρίδιο Χρήση

Αρχείο ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ – Υλικό

Από 3867 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης,
Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή

Αρχείο Υποδείγματα – Υλικό

Από 3668 μεταφορτώσεις

Λήψη (3.79 MB)

ypodeigmata.zip

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης,
Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή

Αρχείο Τα Ζιζάνια της Μεσογείου – Υλικό

Από 3761 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (έργο “Ε24-ΚΙΡΚΗ”) μεταξύ 1998-2001 και του έργου “ΚΙΡΚΗ-2003” που θα ολοκληρωθεί τον 12/2003. Το υλικό (.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Οδηγίες Εγκατάστασης – Περιγραφή Λογισμικού,
Εγχειρίδιο χρήσης

Αρχείο Ξένιος – Υλικό

Από 3634 μεταφορτώσεις

Λήψη (260 B)

Xenios-label.zip

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (έργο “Ε24-ΚΙΡΚΗ”) μεταξύ 1998-2001 και του έργου “ΚΙΡΚΗ-2003” που θα ολοκληρωθεί τον 12/2003. Το υλικό (.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Οδηγίες Εγκατάστασης – Περιγραφή Λογισμικού,
Τεχνικός Έλεγχος

Αρχείο Μικρόκοσμοι Διανυσμάτων – Υλικό

Από 3852 μεταφορτώσεις

Λήψη (279 KB)

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.zip

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(.zip αρχείο) περιλαμβάνει:Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης,
Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή

Αρχείο Κόσμος- Υλικό

Από 3655 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000,
Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP

Αρχείο Ζωγραφική από τον 19ο-20ο Αιώνα – Υλικό

Από 4997 μεταφορτώσεις

Λήψη (5.66 MB)

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Χρήσης Ζωγραφική.zip

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (έργο “Ε24-ΚΙΡΚΗ”) μεταξύ 1998-2001 και του έργου “ΚΙΡΚΗ-2003” που θα ολοκληρωθεί τον 12/2003. Το υλικό (.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Οδηγίες Εγκατάστασης – Περιγραφή Λογισμικού.

pdf ΕΦΤΕΚΠΕΜ – Υλικό

Από 615 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,
Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Εκπαιδευτικό,
Εγχειρίδιο

pdf Διάνοια – Υλικό

Από 3823 μεταφορτώσεις

To λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια” (υποέργο “Σειρήνες” της Δράσης ΙΙ -Εκπαιδευτικό Λογισμικό) μεταξύ 1999-2001.Το υλικό(dianoia.zip αρχείο) περιλαμβάνει:
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης,Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης,Εγχειρίδιο Χρήσης – Συμπλήρωμα για τον Εκπαιδευτικό, Οδηγίες Χρήσης Λογισμικού στη Τάξη.

pdf Δημόκριτος – Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή

Από 3505 μεταφορτώσεις

Λήψη (14.15 MB)

Egxeiridio_Kathigiti_Dhmokritos.zip

Δημόκριτος – Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή

pdf Δημόκριτος – Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε WinXP

Από 3559 μεταφορτώσεις

Λήψη (122 KB)

Anaf_Tech_Elegxou_Dhmokritos_Xp.pdf

Δημόκριτος – Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε WinXP

pdf Δημόκριτος – Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε Win2000

Από 3275 μεταφορτώσεις

Λήψη (260 B)

Anaf_Tech_Elegxou_Dhmokritos_Win2000.pdf

Δημόκριτος – Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε Win2000

Επιλέξτε το φάκελο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα περιεχόμενά του. Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε περιεχόμενο με την Αναζήτηση Βιβλιοθήκης.

To top