Κατηγορίες Βιβλιοθήκης

  1. Home
  2. »
  3. Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Χρήσιμο Υποστηρικτικό Υλικό για την τεχνική στήριξη Εκπ.Λογισμικών που έχουν διατεθεί σε Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.. Το υλικό περιέχει εγχειρίδια εγκατάστασης, αναφορές συμβατότητας κ.α. Τα iso των Λογισμικών διατίθενται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες (ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.α)

==========================================================================

Φάκελος Λογισμικά που διανέμονται από τον Ο.Ε.Δ.Β  (61)

Υλικό (εγχειριδία εγκατάστασης & χρήσης, βιβλία καθηγητή & μαθητή κ.α) για τα 26 λογισμικα που διανεμήθηκαν από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων σε Γυμνάσια και Λύκεια (11/2003) . Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.

Φάκελος Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ  (89)

Υποστηρικτικό υλικό (εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης, βιβλίο μαθητή κ.α) για εκπαιδευτκά λογισμικά που έχουν διατεθεί σε σχολεία από άλλες δράσεις – έργα του ΥπΕΠΘ. Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.

Φάκελος Συνολικές Τεχνικές Αναφορές-Πίνακες Συμβατότητας  (2)

Κατάλογος Τεχνικών Αναφορών&Πινάκων Συμβατότητας σε Win2000 &XP για όλα τα λογισμικά που έχουν αναρτηθεί στον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης.Οι πίνακες αυτοί είναι συνόψεις των επιμέρους τεχνικών αναφορών που έχουν αναρτηθεί κάτω από κάθε λογισμικό.

Φάκελος Εξώφυλλα Λογισμικών  (9)

Εξώφυλλα και labels για όσα απ’τα Λογισμικά που αναφέρονται στον Δικτυακό Τόπο είναι διαθέσιμα.

==========================================================================


Επιλέξτε το φάκελο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα περιεχόμενά του. Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε περιεχόμενο με την Αναζήτηση Βιβλιοθήκης.

To top