04-Διαχείριση συστημάτων εξυπηρετητή και σταθμών εργασίας


Συγγραφείς: ΕΑΙΤΥ
129 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 217 KB)

Αντικείμενο_04-Διαχείριση συστημάτων εξυπηρετητή και σταθμών εργασίας.pdf

Οδηγίες για τη διαχείριση των συστημάτων του εξυπηρετητή και των σταθμών εργασίας.