06-Δικτυακή υποδομή - επικοινωνία και δομημένη καλωδίωση


Συγγραφείς: ΕΑΙΤΥ
149 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 230 KB)

Αντικείμενο_06-Δικτυακή υποδομή - επικοινωνία και δομημένη καλωδίωση.pdf

Οδηγίες για τη δικτυακή υποδομή, την επικοινωνία και τη δομημένη καλωδίωση των ΣΕΠΕΗΥ.