Μηχανισμοί και εργαλεία διαχείρισης του ΠΣΔ


Συγγραφείς: ΤΕΙ_Αθηνών
138 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 2.08 MB)

Μηχανισμοί-Εργαλεία_Διαχείρισης_ΠΣΔ.pdf

Μηχανισμοί και εργαλεία διαχείρισης του ΠΣΔ.