1 Παρουσίαση του ΣΕΠΕΗΥ


Συγγραφείς: ΕΑΙΤΥ
182 μεταφορτώσεις

Παρουσίαση των στοιχείων του Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) και των τοπικών υπηρεσιών του. Η τεχνολογική λύση των Microsoft Windows και του Edubuntu.