3 Διαδικασίες Υποστήριξης των ΣΕΠΕΗΥ και των υπηρεσιών του ΠΣΔ


Συγγραφείς: ΕΑΙΤΥ
166 μεταφορτώσεις

Λήψη (ppt, 3 MB)

3_SEPEHY_SCH_Support.ppt

Παρουσίαση των διαδικασιών υποστήριξης των ΣΕΠΕΗΥ και των υπηρεσιών του ΠΣΔ, του Κανονισμού Λειτουργίας των ΣΕΠΕΗΥ και των Πληροφοριακών Συστημάτων Helpdesk, Κτηματολογίου και του Ενημερωτικού Κόμβου.