Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης (Ubuntu, LTSP, sch-scripts, epoptes) έκδοση 20.04Συγγραφείς: 20.04, LTSP, ubuntu, Α.Γεωργόπουλος, Γ.Σιάχος, επιλεγμένο, ΙΤΥΕ, Φ.Τσιάμη
3305 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 14.86 MB)

Ubuntu20.04LTSP.pdf

Οδηγίες εγκατάστασης 20.04 - ubuntu LTS/ LTSP / sch-scripts / Επόπτης σε σχολικά εργαστήρια και χρήσης εργαλείων διαχείρισης
Η τρέχουσα έκδοση του οδηγού για το 20.04 Ubuntu  LTSP, sch-scripts, Επόπτης, που υποστηρίζεται για Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (ανανέωση 2020-12)

Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP fat client και ubuntu Linux (20.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και της διαχείρισης τάξης με την εφαρμογή Επόπτης.

Ο οδηγός αποτελεί στιγμιότυπο του online οδηγού σε μορφή wiki που είναι διαθέσιμη στο http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP.