Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows Server 2019, MS-Windows 10Συγγραφείς: 10, 2019, server, windows, Γ.Σιάχος, επιλεγμένο, ΙΤΥΕ
1381 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 10.45 MB)

server2019-win10.pdf

11/2022: Ανανέωση οδηγιών και προσθήκη αρχιτεκτονικής centralized computing (RDSH server).

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2019 και σταθμών εργασίας Windows 10 ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, τον proxy Squid, τη διαχείριση τάξη με το Veyon, διαμοιρασμό των updates, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC.

Περιλαμβάνει και τις δύο αρχιτεκτονικές, την client-server (Domain Controller & Active Directory) και την centralized-computing (RDSH server).


Ο οδηγός αποτελεί στιγμιότυπο του online οδηγού σε μορφή mkdocs που είναι διαθέσιμη στο https://ts.sch.gr/wiki/windows και ανανεώνεται αυτόματα σε περιοδική βάση.