Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2016 RDSH εξυπηρετητή Server Based ComputingΣυγγραφείς: Γ.Σιάχος, ΕΑΙΤΥ
3077 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 7.15 MB)

SEPEHY-installation-Windows-2016-RDSH.pdf

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2016 με το ρόλο του RDSH εξυπηρετητή και σύνδεση των σταθμών εργασίας Windows ή Linux ενός ΣΕΠΕΗΥ ως thin clients σε αυτόν. Περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, τον Remote Desktop Sesion Host, τον proxy Squid, τη διαχείριση τάξη με το Veyon, διαμοιρασμό των updates, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC. Δεν απαιτείται Active Directory.