Φάκελος Λογισμικά που διανέμονται από τον Ο.Ε.Δ.Β

Υλικό (εγχειριδία εγκατάστασης & χρήσης, βιβλία καθηγητή & μαθητή κ.α) για τα 26 λογισμικα που διανεμήθηκαν από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων σε Γυμνάσια και Λύκεια (11/2003) . Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.

Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Συμμαχία - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (3219 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 4.22 MB)
Συμμαχία - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (3230 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.33 MB)
Λεύκιππος - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (3104 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 49.21 MB)
Ίρις - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (3258 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.92 MB)
Ίρις - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (3190 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.33 MB)
Ίρις - Πρόσθετο Συνοδευτικό Υλικό (3562 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 383 KB)
Ίρις - Εγχειρίδιο Χρήσης (2917 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 261 B)
Κασταλία - Εγχειρίδιο Χρήσης (2939 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 19.28 MB)
Κασταλία - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (3092 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 12.39 MB)
Διάλογος - Εγχειρίδιο Χρήσης/Εγκατάστασης (2940 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 401 KB)
Διάλογος - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (2810 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 72 KB)
Εστία - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (2923 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 107 KB)
Εστία - Εγχειρίδιο Χρήστη (2822 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 504 KB)
Πρωτέας - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (2932 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 261 B)
Πρωτέας - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (2995 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 261 B)
Πρωτέας - Εγχειρίδιο Χρήσης-Εγκατάστασης (2947 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 726 KB)
Συμμαχία - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (3171 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.41 MB)
Φυσική Γυμνασίου - Eγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (3101 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.09 MB)
Φυσική Γυμνασίου - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης/Χρήσης (3287 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 6.53 MB)
Φυσική Γυμνασίου - Εισαγωγικό Εγχειρίδιο Χρήστη (3345 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.28 MB)